V Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa: Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia

Podziękowania

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w 5. edycji Konferencji Arbitrażowej Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Frekwencja świadczy o tym, że aktualna sytuacja na rynku jest trudna. Praktycznie wszyscy, zarówno zamawiający jak i wykonawcy, borykają się ze znacznym wzrostem cen. Nie ma gotowych rozwiązań. W trakcie konferencji dyskutowaliśmy o tym jakie strategie mogą obrać wykonawcy ale też zastanawialiśmy się, jak bez narażenia dyscypliny finansów publicznych, mogą działać zamawiający. Jak skonstruować modelowe klauzule waloryzacyjne, które między innymi uwzględnią sprawiedliwy podział ryzyk pomiędzy inwestorem i wykonawcą? Czy lepiej aby strony świadomie wprowadzały mechanizmy waloryzacyjne, które umożliwią szybką aktualizację kontraktu, czy może korzystać z klauzul rebus sic stantibus i poczekać co zdecyduje sąd? Liczymy na to, że wystąpienia, debaty oraz dyskusje pomogły odpowiedzieć nie tylko na powyższe pytania.

Szczególne podziękowania dla Prelegentów, bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w konferencji.

Dziękujemy naszym Partnerom, Kancelarii DZP, Brokerom Ubezpieczeniowym STBU i firmie KPMG, za wsparcie finansowe oraz przede wszystkim za istotny wkład merytoryczny.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas. Bez Was nie byłoby tej konferencji.

Poniżej znajdziecie Państwo materiały oraz fotorelację.

Już teraz zapraszamy na 6. edycję Konferencji Arbitrażowej. Szczegóły wkrótce na naszej stronie.

W imieniu organizatorów
Tamara Małasiewicz

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,
Po raz piąty mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie Konferencji Arbitrażowej. Poprzednie edycje cieszyły się dużym uznaniem uczestników, którzy – czy to w rozmowach kuluarowych, czy to w ankietach badania satysfakcji – podkreślali dobrą merytoryczną stronę każdej z poprzednich Konferencji. Niemniej, powtarzały się też postulaty, by w Konferencjach brali udział w większej ilości przedstawiciele Zamawiających oraz, by prelegenci starali się wskazywać zastosowania praktyczne omawianej tematyki i by opierali swoje wystąpienia o konkretne przypadki wraz z informacją jak zastosować w praktyce zaproponowane kroki i schematy postępowania.

Program tegorocznej, V edycji Konferencji Arbitrażowej został tak ułożony, by sprostać oczekiwaniom uczestników. Już sama tematyka Konferencji – „Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia” w sposób oczywisty wiąże się z aktualną sytuacją na rynku budowlanym. Przecież nie trzeba być wyjątkowym specjalistą, by dostrzec, że coś złego w tej branży się dzieje. Coś, co już raz przeżywaliśmy (w latach 2011 / 2012), ale jak widać nie wyciągnęliśmy – zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy – wniosków. Galopujące ceny materiałów, robocizny i usług podwykonawców skutkują bardzo poważnymi problemami dla Generalnych Wykonawców, którzy mieli pecha wygrywać postępowania przetargowe w poprzednich dwóch latach oraz dla Zamawiających, którzy coraz częściej borykają się z porzuconymi kontraktami, bądź też „tylko” z lawiną roszczeń i sporami. O tym, że dzisiaj oferty przekraczają zaplanowane budżety albo że wręcz żaden Wykonawca nie składa oferty w postępowaniach przetargowych nie muszę chyba nikogo przekonywać.
Co więc stało się przyczyną tych problemów? Jak sobie z nimi poradzić i co zrobić by fala tsunami sporów 2.0 nie zalała naszego rynku budowlanego? Jak uratować branżę przed
bankructwem, a środki pomocowe przed utratą? O tym będziemy dyskutowali w gronie wyjątkowych ekspertów na naszej Konferencji. I co istotne – tym razem ze znacznie większym udziałem strony Zamawiających oraz CUPT! Podczas Konferencji zaplanowaliśmy wystąpienia indywidualne oraz dwie debaty. Tematyka obejmuje szczegółowe kwestie proceduralne w odniesieniu do wymagań przepisów prawa w zakresie waloryzacji i nadzwyczajnej zmiany stosunków, a także w zakresie ryzyka utraty zdolności pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych i konsekwencji tego dla Stron kontraktów budowlanych.

Mamy nadzieję, że Konferencja da odpowiedź na postawione pytania, a uczestnicy posiądą unikatową wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w praktyce. Choćby na temat tego jak stosować zasadę „Rebus sic stantibus”, czy też klauzule waloryzacyjne. A także jak dochodzić swoich racji przed sądami, skoro już do sporów rozstrzyganych przed nimi doszło. I jak wyliczać ewentualne koszty dodatkowe i straty, aby sędziowie uznali je za zasadne. Wreszcie, jak tworzyć poprawne i „bezpieczne” dla Stron, ale zwłaszcza dla Zamawiających warunki umowy, by środki publiczne były wydatkowane efektywnie i skutecznie, co następuje tylko wtedy, gdy cel zostaje osiągnięty, a więc gdy inwestycja publiczna jest zakończona przy zachowaniu w miarę planowanego terminu i budżetu.

Szanowni Państwo!

Konferencja Arbitrażowa „Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia” jest pomyślana jako swoista podpowiedź dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są związani z szeroko rozumianymi inwestycjami budowlanymi. Mam nadzieję, że każdy z uczestników Konferencji z tej podpowiedzi skorzysta z pożytkiem dla rozwoju własnego i podwyższania kwalifikacji. A także, że podzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem w trakcie paneli plenarnych i w rozmowach kuluarowych.

Serdecznie zapraszamy!

Tomasz Skoczyński
Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Tomasz Latawiec
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Program

22.11.2018 – czwartek
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00- 10.15 Otwarcie Konferencji Tomasz Skoczyński, radca prawny, Skoczyński, Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych; Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR;
Tomasz Latawiec, inżynier konsultant, Biuro Inżyniera Konsultanta Tomasz Latawiec; Wice Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR; Prezes Zarządu SIDiR;
10.15-10.45 „Waloryzacja umowna wynagrodzenia a nadzwyczajna zmiana stosunków” – referat wprowadzający Jacek Bendykowski, radca prawny, Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych; Wice Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR;
10.45-11.30 „Rebus sic stantibus w praktyce” – analiza przypadków Przemysław Drapała, Prof. dr hab. radca prawny, Jara, Drapała & Partners;
11.30-12.15 „Jak jest, a jak być powinno – przykłady klauzul waloryzacyjnych” Tomasz Skoczyński radca prawny, Skoczyński, Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych;
12.15-12.45 Przerwa kawowa
12.45-14.15 Debata
Tsunami sporów 2.0, czyli powrót do przeszłości:

  1. Jak opisać waloryzację kontraktu w SIWZ, aby spełnić wymóg określoności i efektywności klauzuli waloryzacyjnej
  2. Granica odpowiedzialności Wykonawcy za wzrost kosztu vs. granica nieprzewidywalności;
  3. Nieefektywność Wykonawcy, a faktycznie niezbędne do poniesienia koszty, które powinny być waloryzowane;
  4. Warunki efektywnego zarządzania kontraktami w dobie nieprzewidywalnego wzrostu cen;
Uczestnicy debaty:
Michał Skorupski, inżynier konsultant, KPMG; Członek Zarządu SIDiR;
Barbara Michalska, I Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście;
Michał Lempkowski, inżynier konsultant Członek SIDiR;
Anna Stelmaszyk – Świerczyńska, Urząd Morski w Gdyni;
Tomasz Latawiec – Moderator Udział: uczestnicy konferencji
14.15-15.15 Lunch
15.15-15.45 „Modyfikacje klauzuli 13.8 WK FIDIC – sukces czy porażka” – analiza przypadków Tomasz Darowski, radca prawny, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.; Członek SIDiR;
15.45-16.15 „Ryzyko zmiany Kosztu w Czasie na Ukończenie i w przedłużonym Czasie na Ukończenie – przypisanie odpowiedzialności Stronom kontraktów” Krzysztof Wiśniewski, inżynier konsultant, Ove Arup & Partners International Sp. z o.o. Oddział w Polsce; Członek SIDiR
16.15-16.45 „Możliwość wprowadzenia waloryzacji w kontraktach, w których tego nie przewidziano – z punktu widzenia kwalifikowalności kosztów i procesu rozliczeń z UE” Przemysław Wróbel, CUPT;
16.45-17.30 „Metody wyceny kosztów” Balbina Kacprzyk
17.30-17.35 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji Tomasz Latawiec
19.00 Uroczysta kolacja
23.11.2018 – piątek
9.30 – 10.00 Poranna kawa
10.00-10.30 „Bankructwo branży budowlanej w złotych czasach dla infrastruktury – fikcja czy fakt” Andrzej Puta, Euler Hermes do potwierdzenia
10.30-11.00 „Ryzyko utraty zdolności pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych = ryzyko wzrostu kosztów realizacji inwestycji budowlanych” Wojciech Hartung, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi
11.00-11.45 „Termin na wytoczenie powództwa waloryzacyjnego” Paweł Lewandowski, radca prawny, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.;
11.45-12.15 Przerwa kawowa
12.15-13.45 Debata Oksfordzka

  • Za i przeciw waloryzacji kontraktów, w których nie przewidziano waloryzacji wobec obecnego wzrostu cen materiałów i robocizny.
  • Czy w obecnym systemie prawnym istnieje transparentny, wydajny, bezpieczny i sprawiedliwy sposób waloryzacji kontraktów publicznych?
  • Czy waloryzacja umowna wynagrodzenia może być skutecznym narzędziem zapobiegania sporom?
  • Czy powinno się wprowadzić systemowe rozwiązania w zakresie waloryzacji kontraktów z lat 2016 – 2018?
Uczestnicy debaty: Strona Wykonawców:
Andrzej Grabiec, inżynier konsultant, CML Construction Services Sp. z o.o.; Członek SIDiR;

Strona Zamawiających:
Marcin Skromak, adwokat, Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.; Członek SIDiR;

Moderator:
Tomasz Skoczyński Udział: uczestnicy konferencji

13.45-14.15 „A jednak da się inaczej – warunki dla pozasądowych ścieżek załatwiania sporów w zamówieniach publicznych.” Honorata Łopianowska, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
14.15–14.30 Podsumowanie Konferencji Tomasz Skoczyński
14.30 Lunch

Fotorelacja