I Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa: Zamówienia publiczne i inwestycje budowlane w prawie oraz orzecznictwie

Zaproszenie

Konferencja „Zamówienia publiczne i inwestycje budowlane w prawie i orzecznictwie” organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, to połączanie wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu prelegentów. To co szczególnie istotne, to Sąd Arbitrażowy przy SIDiR jest sądem ukierunkowanym na rozstrzyganie sporów budowlanych. Lista Arbitrów tego sądu to zarówno wybitni prawnicy i wybitni inżynierowie. Połączanie profesjonalizmu prawników i inżynierów jest gwarantem rozstrzygania sporów budowlanych nie tylko z poszanowaniem prawa, ale również w zgodności z profesjonalizmem zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Spory pomiędzy wykonawcami i inwestorami, w tym inwestorami publicznymi, istniały zawsze, ale wiele z nich można by uniknąć wykorzystując orzecznictwo i doktrynę. W gospodarce kapitalistycznej często jednak jesteśmy skazani na brak czasu w zgłębianiu wiedzy. Jednocześnie powinniśmy być świadomi, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Często spotykam się z przekonaniem wykonawców i inwestorów o słuszności prezentowanych racji, chociaż jest to często przekonanie błędne, którego nie podzieli sąd powszechny czy arbitrażowy, bo wskazuje na to utrwalona linia orzecznicza.

Program Konferencji został tak pomyślany, by w sposób przystępny przekazać wiedzę niezbędną do prowadzenia inwestycji w sposób przemyślany, co znacznie powinno ograniczyć spory sądowe i to co najważniejsze osiągnąć cele jakie postawił sobie inwestor. Zbędny rygoryzm postanowień umownych nie przekłada się najczęściej na dyscyplinowanie wykonawcy, a jedynie w prostej linii prowadzi właśnie do sporów. To najbardziej charakterystyczne tematy które zostaną omówione podczas Konferencji.

Odsyłamy Państwa do tematyki poszczególnych wystąpień prelegentów, a nabierzecie przekonania, że warto wziąć udział w Konferencji, gdzie oprócz wystąpień prelegentów przewidzieliśmy czas na pytania uczestników. Niewątpliwie wieczorne spotkanie połączone z kolacją umożliwi nawiązanie interesujących kontaktów zawodowych i będzie również miejscem wymiany poglądów.

Program

27.11.2014
9.30 – 10.00 Powitalna kawa
10.00 – 10.30 Rozstrzyganie sporów przez Sąd Arbitrażowy w świetle obowiązującego prawa Rafał Morek, Adwokat, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
11.10-11.50 „Rozstrzyganie sporów z umów o roboty budowlane zawartych w zamówieniach publicznych” Tomasz Skoczyński, Radca Prawny, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
11.50 – 12.20 Przerwa kawowa
12.20- 13.00 „Warunki Kontraktowe FIDIC w inwestycjach budowlanych realizowanych w polskich placówkach dyplomatycznych” Mieczysław Grabiec, Rozjemca, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
13.00 – 13.40 Prawnie dopuszczalne zmiany umowy zawartej o realizację zamówienia publicznego (granice dopuszczalnego kompromisu z punktu widzenia zamawiającego publicznego) Tomasz Darowski, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
13.40-14.20 „Korekty finansowe za naruszenie procedur udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków POliŚ Piotr Lipiec, Dyrektor Departamentu Kontroli Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)
14.20-15.20 Obiad
15.20 – 16.00 Zabezpieczenie roszczeń na wniosek stron umowy o roboty budowlane Paweł Lewandowski, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
16.00- 16.40 Gwarancja zapłaty dla wykonawcy w świetle uregulowań prawnych i orzecznictwa Maciej Jamka, Adwokat, Kancelaria K&L Gates Jamka sp. k.
19:00 Uroczysta kolacja
28.11.2014
9.30-10.10 Odbiór robót jako podstawa zgłoszenia obiektu do użytkowania Paweł Zejer, Arbiter, Rozjemca, Członek Zarządu SIDiR, Członek Zarządu EFCA
10.10-10.50 Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniu publicznym (uregulowania i aspekty prawne) Andrzej Preiss, Adwokat, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
10.50- 11.30 Kary umowne w zamówieniach publicznych – element dyscyplinujący czy poprawa budżetu inwestycji? Agnieszka Suchecka, Radca Prawny, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00- 12.30 Klauzula 13 Warunków Kontraktowych FIDIC, jako odmienny sposób wykonania robót a nie zmiana umowy Zbigniew J. Boczek, Wiceprezes SIDiR, Arbiter i Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
12.30-13.10 Klauzula 20.1 Warunków Kontraktowych FIDIC w orzecznictwie sądowym Marcin Bałdyga, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
13.10-13.40 „Złote klauzule” które zamierza wprowadzić FIDIC, jako niepodlegające zmianom Tomasz Latawiec, Prezes SIDiR, Arbiter i Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
13.40-14.00 Zmiany w Regulaminie Sądu Arbitrażowego przy SIDiR usprawniające postępowanie arbitrażowe Andrzej Kąkolecki, Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR
14.00- 14.15 Podziękowania i podsumowanie Konferencji
14.15 Obiad