Numer 30, 12 2013

Numer 30, 12 2013

W numerze:

  • Temat dnia
  • Do czego prowadzi majstrowanie przy Warunkach Kontraktowych FIDIC
  • Wykonawca w robotach budowlanych – pozycja równorzędna z Zamawiającym
  • Zagrożenia i problemy związane z realizacją kontraktów budowlanych współfinansowanych ze środków UE implementowanych przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa
  • Nie musimy czekać dwóch pokoleń
  • Wybrane przypadki nieskładania przez wykonawcę powiadomienia o roszczeniu
  • Jeszcze o udzielaniu informacji publicznej
  • Konferencja – CIECHOCINEK 2013

W numerze: