Zostań członkiem SIDiR!

Rozjemcy SIDiR

Ilość członków: 40

Na listę rozjemców zostali wpisani specjaliści z zakresu budownictwa, którzy posiadają doświadczenie w nadzorowaniu robót, prowadzeniu kontraktów budowlanych oraz rozstrzyganiu sporów powstałych w trakcie ich realizacji. Rozjemcy zostali przeszkoleni w zakresie rozstrzygania sporów przez ekspertów FIDIC oraz zaliczyli szkolenie w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wszystkie osoby są odpowiednio przygotowane do pełnienia funkcji Rozjemcy zgodnie z Klauzulą 20 Warunków Kontraktowych FIDIC..

Rekomendowane przez Zarząd minimalne stawki dla członków Komisji Rozjemczych:

Członek 3-osobowej Komisji Rozjemczej: 2.500,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy
Członek 1-osobowej Komisji Rozjemczej: 3.000,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy
Przewodniczący Komisji Rozjemczej: 3.000,00 PLN + 23% VAT/dzień pracy

Stała Komisja Rozjemcza: za gotowość 2.500,00 PLN + 23% VAT/miesiąc/osobę.

Koszt wyznaczenia członka Komisji Rozjemczej przez Prezesa SIDiR:

Koszt wyznaczenia członka Komisji Rozjemczej: 2.500,00 PLN + 23% VAT
Koszt wyznaczenia członka 1-osobowej Komisji Rozjemczej: 3.000,00 PLN + 23% VAT
Koszt wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Rozjemczej: 3.000,00 PLN + 23% VAT

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową