Dzisiaj bez wizjonerów w szeregach PKP PLK nie uda się zrealizować programu za przeszło 67 miliardów złotych. No i bez zmiany modelu realizacji inwestycji – pisze Tomasz Latawiec, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

kolejOstatni raz komentowałem wydarzenia na rynku inwestycji kolejowych po ogłoszeniu przez członków ówczesnego zarządu PKP PLK, panów A.F. Wojciechowskiego oraz M. Mochockiego, „Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych” oraz po próbie powołania platformy dialogu z reprezentantami rynku, która została nazwana równie intrygująco – „Rada Wykonawców Inwestycji Kolejowych (RWIK)”. W zamyśle włodarzy „Peelki” cykliczne spotkania z prezesami największych firm realizujących kontrakty dla PKP PLK – liderów branży kolejowej – służyć miały usprawnieniu procesu inwestycyjnego, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz ocenie efektywności przyjętych rozwiązań formalnych. Nie wiem, ile tych cyklicznych spotkań się odbyło – najprawdopodobniej tylko jedno – ale wiem, że nie wniosły wiele w zakresie zmniejszenia ryzyka, że PKP PLK nie poradzi sobie z wielkim wyzwaniem, jakim jest efektywne wydatkowanie olbrzymich środków przyznanych w ramach perspektywy budżetowej UE 2014-2020 na realizację kolejowych projektów inwestycyjnych.

I to nie dlatego, że firmy wykonawcze nie są przygotowane do sprawnego prowadzenia procesu inwestycyjnego, tylko dlatego, że te inwestycje nie są przygotowane przez inwestora.

Szkoda, że do dzisiaj w żaden sposób nie udało się wdrożyć rekomendacji proponowanych przez stronę społeczną działającą w ramach Forum Inwestycyjnego PKP PLK. Szkoda, że nie zmieniono szeregu procedur i nie usystematyzowano podziału kompetencji oraz nie wykorzystano odpowiedniego momentu na wprowadzenie zmiany modelu realizacji inwestycji kolejowych. Szkoda, wreszcie, że nie rozwiązano szeregu sporów na drodze mediacji bądź poprzez skierowanie ich do sądów arbitrażowych…


Cały artykuł dostępny na stronie http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/zmiana-modelu-realizacji-inwestycji-kolejowych-potrzebna-od-zaraz-53472.html, zachęcamy do lektury.