Rejestracja zakończona.

Zapraszamy na warsztaty SIDiR: Rosnąca rola planowania w nowych warunkach kontraktowych FIDIC 2017

Planowanie zawsze odgrywało znaczącą rolę w przedsięwzięciach budowlanych, a umiejętność planowania oraz opracowania prawidłowego harmonogramu realizacji kontraktu znacząco zwiększa prawdopodobieństwo ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie. Tymczasem obserwujemy na rynku budowlanym dużą lukę w umiejętnościach związanych z planowaniem, a w konsekwencji m.in. trudności w zarządzaniu roszczeniami o przedłużenie Czasu na Ukończenie.

FIDIC widząc problemy w tym zakresie, wprowadził w Nowych Warunkach Kontraktowych FIDIC zmiany do procedur dotyczących opracowania harmonogramu oraz zarządzania informacją o przebiegu realizacji Robót. Czy są to zmiany wystarczające? Czy przyniosą one oczekiwane rezultaty? Odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwali podczas warsztatu.

Warsztat jest kierowany do szerokiego grona praktyków związanych z zarządzaniem kontraktami, dyrektorów i kierowników kontraktów, inżynierów konsultantów, planistów, administratorów kontraktów a także negocjatorów, rozjemców i arbitrów, którzy często widzą skutki złego planowania. Szerokie grono uczestników zapewni szersze spektrum opinii na tę problematykę.

Podczas warsztatu zapoznamy się ze zmianami, które wnoszą Warunki Kontraktowe FIDIC 2017.

Ramowy program Warsztatów obejmuje:

Studium przypadku roszczenia o przedłużenie terminu realizacji robót. Rola harmonogramu w rozstrzygnięciu sporu.
FIDIC 1999 v FIDIC 2017 – zmiany w zakresie planowania i zarządzania w tym zakresie.
Dyskusja i konkluzje.
Czas trwania warsztatów. – ok. 1.5h

Warsztaty poprowadzi:

Paweł Zejer – Członek SIDiR, Instytut Analiz Budowalnych

Data i miejsce:

6 listopada 2018 r. o godzinie 17.00
sala nr 404, ul. Trębacka 4 w Warszawie

Udział w warsztatach jest bezpłatny.