Koleżanki i Koledzy,

W dniu 22 września 2018 r. odbyły się Warsztaty SIDiR pn. „Ludzka twarz zarządzania projektem” organizowane przez Koło Młodych Profesjonalistów, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Wydarzenie było prowadzone przez Pana Grzegorza Piskorza i Pana Piotra Sokołowskiego.

Warsztaty rozpoczęły się od powitania oraz wzajemnego zapoznania się. Młodzi Profesjonaliści przedstawiając się prezentowali swoje doświadczenia zawodowe oraz dziedziny, z którymi na co dzień mają do czynienia 
w codziennej pracy. Omówiono działalność Koła Młodych Profesjonalistów 
w 2018 r. w tym relację z Konferencji FIDIC, która odbyła się 
w dniach 9-11 września 2018 r. w Berlinie.

Warsztaty połączone były z pierwszym wydarzeniem organizowanym przez SIDiR z cyklu pn.”Spotkania mentoringowe”. Młodzi Profesjonaliści mieli okazję spotkać się z mentorem, porozmawiać i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z rozwojem osobistym i kształtowaniem kariery zawodowej. Mentorzy zaproszeni na spotkanie, to osoby które odniosły znaczący sukces zawodowy, osoby piastujące wysokie stanowiska w różnych organizacjach, specjaliści w obszarze swojego działania zawodowego m.in. inżynierskiego, prawnego i ekonomicznego.

Obecnie, jak i w przyszłości organizowane spotkania mają pomóc we własnym rozwoju, w określeniu realistycznych i ambitnych celów oraz 
w sprecyzowaniu planów zawodowych, a także pomóc w zdobywaniu wiedzy oraz w  nawiązywaniu kontaktów zawodowych, a wszystko to poprzez korzystanie z doświadczenia i wskazówek mentora.

Zaproszonym gościem oraz prowadzącym warsztat był Pan Piotr Sokołowski.

Warsztaty prowadzone były w formule wykładowo-warsztatowej, przeplatane ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami grupowymi.

Ludzka twarz zarządzania projektem to szkolenie, gdzie obok typowych podstaw teoretycznych eksponowani byliśmy również my – ludzie, nasze nastawienie, nasze postawy i to, co w nas się kryje. Kolorytu szkoleniu dodały uwypuklone w sposób „miękki” i dynamiczny  niuanse towarzyszące powstawania konfliktów na projektach, podejmowania decyzji czy postrzegania prawdy.

W czasie warsztatów Młodzi Profesjonaliści wykazali się dużą aktywnością oraz prowadzeniem dyskusji.

W przerwach Młodzi Profesjonaliści mieli okazję bliżej się poznać oraz wymienić się doświadczeniami co jest jednym z celów Koła Młodych Profesjonalistów.

Druga część spotkania w charakterze integracyjnym odbyła się w jednym z lokali w centrum Warszawy na Starym Ryku.

W imieniu Koła Młodych Profesjonalistów oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w warsztatach.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Piotra Sokołowskiego za poświęcony czas oraz za przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów, dzięki którym uczestniczący w nich Młodzi Profesjonaliści z pewnością będą postrzegać w sposób znacząco szerszy sprawy ludzkich postaw i zachowań związanych z zarządzaniem projektami.

Zapraszamy na kolejne Warsztaty dla Młodych Profesjonalistów.

Do zobaczenia.

Grzegorz Piskorz
Członek Zarządu SIDiR
Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów