Szanowni Państwo,

19 kwietnia 2018 r. zapraszamy na Warsztaty pn. „PODWYKONAWSTWO w ujęciu praktycznym w prawie cywilnym i prawie zamówień publicznych”, zorganizowane przez SIDiR w Poznaniu. Warsztaty będą prowadzone przez prawników z Kancelarii Brudkiewicz Suchecka i Partnerzy.

1 czerwca 2017 r. w życie weszła nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca m.in.  art. 6471 kc, która całkowicie zmodyfikowała dotychczasowe zasady zatrudniania i rozliczania podwykonawców umów o roboty budowlane. Po kilku miesiącach obowiązywania znowelizowanych przepisów pragniemy przyjrzeć się ich funkcjonowaniu w praktyce, oraz skonfrontować je z procedurą zatrudniania i rozliczania podwykonawców uregulowaną w Prawie zamówień publicznych. Naszym celem będzie omówienie problemów, jakie rodzą się na gruncie obecnych przepisów oraz próba wypracowania ich rozwiązań, celem wykształcenia jednolitej praktyki postępowania w podobnych przypadkach w przyszłości.

W trakcie warsztatów omówimy m.in.:

  • różnice pomiędzy stosowaniem art.6471 kc w poprzednim i obecnym brzmieniu;
  • zakres czasowy stosowania dotychczasowych i obecnych przepisów;
  • wskazówki dla zamawiających w przypadku otrzymania zgłoszenia podwykonawcy oraz otrzymania wezwania do zapłaty od podwykonawcy;
  • praktyczne znaczenie zmiany art. 143c ust. 8 pzp co do charakteru odpowiedzialności zamawiającego i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec podwykonawców;
  • rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy z Generalnym Wykonawcą w przypadku jego upadłości;

rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy z Generalnym Wykonawcą w przypadku jego upadłości;

Liczba miejsc na warsztatach jest limitowana (10 miejsc). W załączeniu informacja o warsztatach, w tym o sposobie kierowania zgłoszeń.

Do pobrania

Warsztaty – zaproszenie