Uwaga! Dziękujemy za zgłoszenie się na warsztaty. Limit miejsc został wykorzystany.

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR zapraszamy na kolejne warsztaty SIDiR połączone ze spotkaniem informacyjno-organizacyjnym Koła YP.

Podwykonawstwo w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów KC i PZP

14 kwietnia 2018 r. (sobota) godz. 11:00 Warszawa, ul. Trębacka 4 lok. 404

Opis warsztatów:

Warsztaty mają na celu przybliżenie wiedzy na temat prawa i praktyki inżynierskiej w zakresie postanowień umów o roboty budowlane dotyczących podwykonawców, z uwzględnieniem ostatnich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) i w Kodeksie cywilnym (KC).

Przepisy dotyczące udziału podwykonawców w procesie inwestycyjnym regulują szereg istotnych w praktyce zagadnień, m.in. solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, obowiązkowych postanowień dotyczących podwykonawców w umowach zawieranych w reżimie PZP, czy zasad zatwierdzania podwykonawców realizujących prace na placu budowy.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat ustawodawca dokonał zmian niektórych przepisów KC i PZP w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności przez podwykonawców. Z dniem 1 czerwca 2017 roku wprowadzono zmiany do Kodeksu cywilnego modyfikujące model solidarnej odpowiedzialności inwestora za należne podwykonawcom wynagrodzenie. Zmiany te wpływają w na zakres obowiązków inwestorów i wykonawców realizujących roboty przy pomocy podwykonawców.

Warsztaty adresowane są do osób chcących uzyskać wiedzę nt. postanowień dotyczących podwykonawstwa w umowach o roboty budowlane. Spotkanie będzie prowadzone w formule wykładowo-warsztatowej, połączonej z ćwiczeniami i przykładami z praktyki (tzw. case study). Warsztaty polecane są również osobom, które pragną zaktualizować swoją wiedzę w zakresie podwykonawstwa w obrocie prywatnym i w zamówieniach publicznych.

Ramowy program wydarzenia:

11:00 ÷ 11:15 – Powitanie i prezentacja działań Koła Młodych Profesjonalistów na 2018r.
11:15 ÷ 14:15 – Warsztaty
14:30 – Spotkanie integracyjne Koła Młodych Profesjonalistów, na którym moglibyśmy się poznać i w luźnej atmosferze porozmawiać.

Druga część wydarzenia, w formie „każdy płaci za siebie”, odbędzie się w jednym z lokali w centrum Warszawy.

Ze względów organizacyjnych i logistycznych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18 marca 2018 r. Rejestracja na warsztaty przez stronę SIDiR.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce:

14 kwietnia 2018 r. (sobota), godz. 11:00
Warszawa, ul. Trębacka 4 lok. 404

Informacja:

Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie ukończenia warsztatów.

Prowadzący:

dr Hubert Wysoczański, adwokat 

Hubert Wysoczański

Posiada wieloletnie doświadczenie przy realizacji projektów oraz rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych w zakresie budownictwa, energetyki, zamówień publicznych i handlu. Specjalista w obszarze umów o roboty budowlane i Warunków Kontraktowych FIDIC. Doradzał i reprezentował klientów przy ponad 80 projektach infrastrukturalnych, o łącznej wartości 2,3 miliarda USD, realizowanych przez globalne spółki. W latach 2011–2017 współpracował z międzynarodowymi kancelariami prawnymi – White&Case oraz K&L Gates, a obecnie z Wierzbowski Eversheds Sutherland. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, University of Melbourne w Australii oraz Bucerius Law School w Hamburgu. Autor publikacji z zakresu prawa umów o roboty budowlane, prawa energetycznego i arbitrażu, w tym pierwszej na polskim rynku monografii poświęconej zmianie treści umowy o roboty budowlane pt. „Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC” oraz kompleksowej publikacji dotyczącej umów stosowanych w budownictwie pt. „KONTRAKTY BUDOWLANE. Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, FIDIC, orzecznictwo”.

Grzegorz Piskorz

Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR. Inżynier Projektu w Skanska S.A. Zdobywał doświadczenie w wykonawstwie biorąc udział przy realizacji 42 projektów infrastruktury o łącznej wartości ponad 2 mld PLN, opartych na Prawie Zamówień Publicznych oraz FIDIC. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, drogowej i konstrukcyjno-budowlanej. Autor publikacji z zakresu zarządzania w budownictwie. Członek Kolegium Redakcyjnego Biuletynu „Konsultant”. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, licznych studiów podyplomowych w zakresie min. zarządzania projektami, procedur FIDIC i zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego, doktorant na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Zwycięzca I edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2015, zdobył wyróżnienie w konkursie EFCA Young Professional Competition 2016.