Koleżanki i Koledzy,

W dniu 18 listopada 2017 r. odbyły się Warsztaty dla Młodych Profesjonalistów o temacie „Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w Prawie Zamówień Publicznych” organizowanych przez Koło Młodych Profesjonalistów, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Warsztaty rozpoczęły się od powitania oraz poznania się w ramach, którego Młodzi Profesjonaliści prezentowali swoje doświadczenia zawodowe oraz dziedziny, z którymi na co dzień mają do czynienia w codziennej pracy.

Przed rozpoczęciem części merytorycznej zwrócono się do słuchaczy z pytaniami o ich oczekiwania, by na koniec można było efektywnie podsumować to wydarzenie.

Celem warsztatów było zdobycie oraz utrwalenie wiedzy dotyczącej szczegółowej analizy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
po wprowadzeniu zmian w Prawie Zamówień Publicznych (PZP) zgodnie z Nowelizacją PZP z dnia 18.04.2016 r. oraz późniejszymi zmianami.

Tematyka warsztatów dotyczyła analizy SIWZ, która jest kluczowa w procedurach procesu inwestycyjnego, ponieważ m.in. wyznacza obowiązki Wykonawców, które muszą wypełnić, aby móc brać udział w postępowaniu. Zawiera zasady oceny spełniania warunków udziału w przetargu przez wykonawców, którymi musi kierować się Zamawiający.

Ponadto SIWZ opisuje potrzeby i wymagania Zamawiającego, które mają być zaspokojone w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia poprzez zawarcie i zrealizowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Program ramowy warsztatów obejmował pięć ważnych etapów analizy SIWZ, w których to wyodrębniono istotne wg autora poszczególne zagadnienia, poczynając od ogłoszenia o zamówieniu i jego publikacji, a kończąc na najczęstszych błędach spotykanych w tym dokumencie.

Warsztaty adresowane były do osób chcących uzyskać praktyczną wiedzę analizy SIWZ, prowadzone w formule wykładowo-warsztatowej, przeplatane ćwiczeniami i przykładami, polecane również osobom, które pragną odświeżyć swoją wiedzę na jej temat.

W czasie warsztatów słuchacze wykazali się dużą aktywnością, prowadzeniem dyskusji oraz dzieleniem się zdobytym doświadczeniem.

W przerwach Młodzi Profesjonaliści mieli okazję bliżej się poznać oraz wymienić się doświadczeniami co jest jednym z celów Koła Młodych Profesjonalistów.

Warsztaty zakończono uroczystym wręczeniem zaświadczenia o uczestnictwie w wydarzeniu.

W imieniu Koła Młodych Profesjonalistów oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w warsztatach.

Zapraszamy na kolejne Warsztaty dla Młodych Profesjonalistów!

Do zobaczenia!
Grzegorz Piskorz
Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów, SIDiR

Do pobrania

Sprawozdanie z warsztatów