Koleżanki i Koledzy,

w związku z zaproszeniem przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że w dniu 4 grudnia 2017 r. tj. poniedziałek godz. 16:00 odbędzie się wygłoszenie referatu pn.

„Wprowadzenie do Zarządzania Projektami w budownictwie na przykładzie budowy wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową w m. Jamskie k. Włoszczowy”

Opis referatu:

Referat ma na celu wprowadzenie do tematyki Zarządzania Projektami w budownictwie na przykładzie budowy obiektu mostowego (wiaduktu drogowego) nad Centralną Magistralą Kolejową.

Budowa wiaduktu drogowego nad Centralną Magistralą Kolejową w m. Jamskie k. Włoszczowy to Projekt realizowany przez Generalnego Wykonawcę firmę Skanska S.A., który to został wyróżniony w Konkursie dla Młodych Profesjonalistów 2015 organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz w konkursie EFCA Young Professional Competition 2016 organizowanym przez European Federation of Engineering Consultancy Associations.

W referacie będą poruszone tematy takie jak: wprowadzenie pojęć związanych z Zrządzaniem Projektami, podstawowe terminy i elementy cyklu życia projektu oraz podstawowe techniki i dostępne narzędzia wspomagające Zarządzanie Projektami w budownictwie.

Wprowadzenie do tematyki Zarządzania Projektami w tym poznanie sprawdzonych metod Zarządzania Projektami ułatwiają prowadzenie projektu, zwiększając szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu. Dobre Zarządzanie Projektami pomaga w kontrolowany sposób prowadzić Projekt oraz pozwala
na zrealizowanie celu w wymaganym terminie przy określonym koszcie.

Referat adresowany jest dla osób, które są zainteresowane tematyką Zarządzania Projektami oraz dla wszystkich, którzy w ogólnych zarysach chcą poznać specyfikę pracy projektowej.

Patronem referatu jest: Skanska S.A., Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Liczba miejsc ograniczona.

Termin i miejsce:

4 grudnia 2017 r., (poniedziałek) godz. 16:00
Sala konferencyjna Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach, ul. Leonarda 18.

Zapisy i szczegółowe informacje pod linkiem:

Zapisy

Prowadzący:

Grzegorz Piskorz

Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR, Inżynier Projektu w Skanska S.A., absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, licznych studiów podyplomowych w zakresie min. zarządzania projektami, procedur FIDIC i zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego, doktorant na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, zwycięzca I edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2015, zdobył wyróżnienie w konkursie EFCA Young Professional Competition 2016.

Zapraszamy!
Koło Młodych Profesjonalistów
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Do pobrania

Zaproszenie PDF