Koleżanki i Koledzy,

dnia 05 sierpnia 2017r. odbyła się wycieczka techniczno-szkoleniowa połączona ze spotkaniem integracyjnym pn. „Wymiana wiedzy na budowie drogi ekspresowej S7 odc. Chęciny – granica woj. świętokrzyskiego”. Wycieczka składała się z dwóch części. Pierwsza z nich pod hasłem „wymiana wiedzy” odbyła się na budowach drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny – granica woj. świętokrzyskiego, a druga miała charakter integracyjny. Udział w wycieczce wzięło 22 osoby. Byli to członkowie jak również „sympatycy” SIDiR.

Fot. 1 Zdjęcie grupowe uczestników wycieczki

Rano wyruszyliśmy spod Zamku Królewskiego w Chęcinach na budowę drogi ekspresowej S7 odc. Chęciny – Jędrzejów.

Na odcinku o długości 21,533 km powstaną 3 dwupoziomowe węzły drogowe, 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, sieć dróg dojazdowych, 11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy.

Fot. 2 Droga ekspresowa S7 na odc. Chęciny-Jędrzejów w budowie

Fot. 3 Obiekt mostowy nad rz. Nidą w ciągu drogi ekspresowej S7

Przewodnikiem na tym odcinku był Pan Wojciech Mielnik pełniący obowiązki Kierownika Robót Mostowych na tym Kontrakcie. Termin realizacji Kontraktu od 15.06.2015r. do IV kw. 2017r. Wartość Kontraktu opiewa na kwotę 585 697 761,29 PLN brutto. Nowobudowany odcinek drogi ekspresowej S7 biegnie w przeważającej części w nowym śladzie Drogi Krajowej nr 7.

Następnie o budowie drogi ekspresowej S7 odc. Jędrzejów – granica woj. świętokrzyskiego opowiadał nam Kierownik Budowy Pan Paweł Uziałko.

Na odcinku o długości 19,932 km zostanie wybudowanych 6 mostów, 1 przejście podziemne, 11 wiaduktów, 3 przejazdy gospodarcze, 2 kładki dla pieszych, przygotowanie terenów pod budowę 2  Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) typ I, powstaną również 4 dwupoziomowe węzły drogowe oraz 12 dwupoziomowych przejazdów dla dróg poprzecznych.

Fot. 4 Jeden z obiektów mostowych na trasie nowobudowanej drogi ekspresowej S7 na odc. Jędrzejów granica woj. świętokrzyskiego

Termin realizacji Kontraktu od 16.10.2014r. do 22.09.2017r. Czas realizacji to 22 miesiące od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem okresów zimowych. Wartość Kontraktu opiewa na kwotę 348 593 515,30 PLN brutto. Nowobudowany odcinek drogi ekspresowej S7 biegnie w przeważającej części w istniejącym śladzie Drogi Krajowej nr 7.

Podczas wycieczki zostały poruszone tematy dotyczące min.: organizacji i technologii wykonania robót, rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych, zastosowanych materiałów oraz aspektów ekonomicznych budów.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach. Zamek ten wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza (367 m. npm.), na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsze wzmianki na jego temat sięgają 1306 roku, w dokumencie Władysława Łokietka. Zamek dzieli się na dwie części: starszą (górną), rozciągającą się między dwoma okrągłymi basztami oraz młodszą (dolną), z ostrołukową furtą i czworoboczną basztą, którą dobudowano w XV wieku.

Fot. 5 Zamek Królewski w Chęcinach – widok z wieży

O jego bogatej historii, niezliczonych skarbach i legendach opowiadał przewodnik Pan Marcin Jabłoński.

Obecnie Zamek w Chęcinach jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków tego typu w Polsce. Potężne baszty dominują nad okolicą a widoczność sięga ok. 50 km. Z wieży widokowej można dostrzec nowobudowany odcinek drogi ekspresowej S7.

Fot. 6 Widok z wieży Zamku na budowę drogi ekspresowej S7 – w kierunku Krakowa

Fot. 7 Widok z wieży Zamku na budowę drogi ekspresowej S7 – w kierunku Warszawy

Ostatnim punktem wycieczki był uroczysty obiad w Zamku Rycerskim w Sobkowie. Miejsce o tej nazwie, to były zespół podworski, położony nad brzegami rzeki Nidy. Na zespół składa się fortalicja zbudowana w latach 1560-70, wewnątrz której znajdują się ruiny klasycystycznego pałacu wzniesionego ok. 1770r. Fortalicja pierwotnie zamknięta była z czterech stron murem obronnym, z basztami w czterech narożach. Dziś zachowane są pozostałości murów i trzy baszty kryte drewnianymi daszkami, w dolnych kondygnacjach zachowane strzelnice.

Spotkanie zakończyła prezentacja, podsumowująca wycieczkę.

Fot. 8 Prezentacja podsumowująca wycieczkę

Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Kontraktów, a w szczególności dla Pana Wojciecha Mielnik oraz Pana Pawła Uziałko za poświęcony czas, możliwość zorganizowania wycieczki techniczno-szkoleniowej oraz za wyczerpujące informacje dotyczące przedmiotowych budów.

Fot. 9 Zdjęcie grupowe uczestników wycieczki

Grzegorz Piskorz

Koło Młodych Profesjonalistów przy SIDiR

Pobierz w wersji PDF – sprawozdanie

Prezentacja