train
18 kwietnia 2016 odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Inwestycyjnego powołanego przy PKP PLK w którym uczestniczył Zarząd PKP PLK, Liderzy Grup Roboczych i przedstawiciele organizacji branżowych. SIDIR reprezentowali: Tamara Małasiewicz, Agnieszka Suchecka i Michał Skorupski.

Reprezentanci Grup Roboczych przedstawili najważniejsze postulaty i efekty dotychczasowej pracy. Podkreślano przede wszystkim brak dialogu, konieczność zmian zapisów umownych oraz programów funkcjonalno użytkowych (PFU). Rafał Bałdys z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa jako obligatoryjne widzi stosowanie pozacenowych kryteriów wyboru ofert – szczególnie przy przetargach na inżyniera kontraktu.

Prezes Grzegorz Muszyński – odpowiedzialny w PKP PLK za realizację inwestycji – widzi konieczność wprowadzenia nowych umów. Prezes Ireneusz Merchel, powiedział, że z jego punktu widzenia konieczne jest przyspieszenie decyzyjności i skrócenie terminów. Jednym ze sposobów przyspieszenia inwestycji ma być rezygnacja z przetargów dwustopniowych. Mając perspektywę 67 miliardów do wydania zdecydowanie trzeba się spieszyć.

Aktualnie PKP przygotowuje do zgłoszenia Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa listę koniecznych zmian legislacyjnych.

Kolejne spotkanie Forum Inwestycyjnego zaplanowane jest na koniec kwietnia br.

TMR
18/4/2016