W imieniu Koła Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w ramach cyklu spotkań ze studentami pt. „SIDiR na Uczelniach”, mamy zaszczyt zaprosić na Seminarium pt. „Inżynier Konsultant jako atrakcyjna ścieżka kariery zawodowej”

Cel seminarium

Celem seminarium jest przedstawienie Koła Młodych Profesjonalistów, działającego przy SIDiR  oraz prezentacja roli i zakresu działań Inżyniera Konsultanta jako jednego z możliwych kierunków kariery zawodowej dla przyszłych inżynierów budownictwa. Seminarium skierowane jest do studentów studiów magisterskich kierunku Budownictwo WILiŚ.

Termin i miejsce

7 czerwca 2019 r. godz. 08:00 – 10:00
Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
Budynek Hydro, sala 311.

Prowadzący

Seminarium poprowadzi mgr inż. Grzegorz Piskorz – Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR i doktorant IV roku studiów doktoranckich Politechniki Krakowskiej.

Zapraszamy!
Koło Młodych Profesjonalistów
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
oraz
Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Do pobrania

Zaproszenie
Plakat