Zwołane na 9 kwietnia 2015 r. posiedzenie Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa podyktowane było chęcią przyspieszenia procedury związanej z wprowadzeniem jednolitego systemu poboru opłat na polskich autostradach.

Likwidację manualnego poboru opłat już wiosną ubiegłego roku zapowiadała była minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska. Odchodząc na stanowisko komisarza UE, zarekomendowała zastąpienie go elektronicznym poborem, co mogło nastąpić nawet w 2016 roku.

Aktualny system opłat, czyli bramki i szlabany powoduje zatory na autostradach, szczególnie w okresie wakacyjnym bądź podczas długich weekendów. Zdaniem wielu nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić elektroniczny zintegrowany system poboru opłat (ZSPO) na wszystkich, także na koncesyjnych odcinkach autostrad w Polsce.

Minister Zbigniew Rynasiewicz przedstawił stan realizacji zobowiązań wynikających z umów koncesyjnych oraz stan przygotowań do wprowadzenia ZSPO. Posłowie zarzucili brak szczegółowego harmonogramu działań. Padły również stwierdzenia, że nie zostały dotrzymane deklaracje z września 2014 r. że nie będzie drugich zakorkowanych wakacji.

Wakacyjne usprawnienia przedstawione przez Dyrektora Maciejewskiego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad takie jak, obniżone płatności w okresie nocnym, możliwość zapłaty kartami flotowymi czy płatności kartami zbliżeniowymi najprawdopodobniej nic nie dadzą. Skończy się podniesieniem szlabanów, co będzie kosztowało około 20 mln zł, czyli tyle ile wdrożenie na trzech odcinkach koncesyjnych elektronicznego systemu, który dzisiaj obowiązuje na autostradach państwowych.

Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele firmy Kapsch, obecnego operatora elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL oraz reprezentanci koncesjonariuszy. Prezes Stalexport S.A. Emil Wąsacz zadeklarował natychmiastową możliwość przejścia na elektroniczny system poboru opłat. Prezes Wąsacz szacuje, że dzięki temu przepustowość na autostradzie A4 zwiększyłaby się czterokrotnie a dodatkowo mogłoby to być mobilizacją do wprowadzenia tego systemu na całą Polskę. W tym celu konieczne jest jak najszybsze podjęcie dialogu między stronami.

Z uwagi na ograniczone ramy czasowe spotkania i dużą ilość zadanych pytań zabrakło czasu na udzielenie wszystkich odpowiedzi Uzgodniono, że Ministerstwo odniesie się do wszystkich poruszonych tematów na piśmie.
TM