Kontrakty budowlane

Książka wycofana, zapraszamy do zakupu drugiego wydania Kontrakty budowlane. Nowe warunki FIDIC

Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, FIDIC, orzecznictwo.

 


SKU 978-83-64795-28-2 Kategoria Tag

Opis

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia prawne i praktyczne aspekty dotyczące umów stosowanych w budownictwie, zwłaszcza umów o roboty budowlane oraz o dzieło, w świetle Kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego. Stanowi też pierwsze na polskim rynku opracowanie zawierające szczegółowe omówienie wszystkich istotnych klauzul Warunków Kontraktowych FIDIC (Czerwonej, Żółtej i Srebrnej Księgi), wraz z ich analizą na podstawie przepisów prawa, dostępnego orzecznictwa i praktyki kontraktowej. Znajomość umów zawieranych z wykorzystaniem warunków kontraktowych, biorąc pod uwagę ich rozbudowany i szczegółowy charakter, jest kluczowa dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny, od zamawiających i wykonawców, inżynierów kontraktu, projektantów, podwykonawców, po UZP, kancelarie prawne, doradców technicznych i biznesowych, a także sędziów i arbitrów rozstrzygających spory z kontraktów budowlanych. Książka skupia się na kwestiach istotnych dla praktyki kontraktowej i sądowej. Szczegółowo analizuje zagadnienia dotychczas w piśmiennictwie polskim nieopracowane.

Pozycja jest adresowana zarówno do praktyków, jak i do przedstawicieli nauki prawa, poszukujących wnikliwych analiz orzecznictwa. Publikacja zawiera wzory umów z komentarzem.

Książka analizuje m.in.:

  • źródła regulacji prawnych,
  • prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego,
  • sposoby kształtowania oraz zmian warunków umów, w tym w zakresie odbiorów, wyceny, wynagrodzenia i zabezpieczenia,
  • skuteczne metody rozstrzygania sporów,
  • orzecznictwo sądów krajowych i zagranicznych,
  • kilkanaście wzorów: umów i innych dokumentów kontraktowych z komentarzem,
  • skorowidz rzeczowy,

Spis treści

Część I
1. Kontrakt budowlany
2. Źródła regulacji dotyczących kontraktów budowlanych
3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
4. Przedmiot umowy
5. Zamawiający i jego obowiązki
6. Wykonawca i jego obowiązki
7. Projektant i jego obowiązki
8. Podwykonawstwo. Obowiązki oraz odpowiedzialność inwestora i wykonawcy względem podwykonawców
9. Zabezpieczenie wykonania umowy
10. Przebieg realizacji kontraktu i terminy kontraktowe
11. Zmiana zakresu robót (przedmiotu zamówienia)
12. Odbiór robót
13. Wynagrodzenie wykonawcy. Wycena i rozliczenie robót
14. Odpowiedzialność kontraktowa
15. Odstąpienie od umowy
16. Roszczenia i rozstrzyganie sporów

Część II
Wzory umów i dokumentów kontraktowych z komentarzem

Informacje dodatkowe
Waga 1 kg
Ilość stron

444

Edycja

Wydanie pierwsze, 2017

Format

B5

Podobne tytuły…