Szanowni Państwo,

Koniec roku to czas podsumowań ostatnich dwunastu miesięcy, snucia planów i noworocznych postanowień. Korzystając z chwili pragnę podzielić się z Państwem podsumowaniem działalności Koła Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w 2019 roku.
Mijający rok jak również poprzedni był dla Nas bardzo aktywnym rokiem pod względem rozwoju. Zauważamy znaczny wzrost zainteresowania Naszą działalnością, co daje bardzo duża satysfakcję
i motywację do dalszej pracy.
Często spotykamy się z pytaniami:

 • Po co to robimy?
  Na to pytanie i na pozostałe:
 • Jakie cele na ten rok udało się zrealizować?
 • Co osiągnęliśmy i jak to wpłynęło na Naszą działalność?
 • Które wydarzenia dawały największą satysfakcję?
 • Czego się nauczyliśmy?
 • Jaką wiedzę i umiejętności zdobyliśmy w trakcie tego roku?
 • Jakie mamy plany?
  odpowiedź znajdziecie Państwo w niniejszym artykule.
  Zapraszam do lektury!

Spis treści
Warsztaty „Rola planowania i harmonogramowania robót budowlanych…”
SIDiR na UMK
SIDiR na Politechnice Gdańskiej
Konkurs EFCA Young Professional Competition 2019
Wycieczka – „Wymiana wiedzy”
Warsztaty „Lean Construction”
Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów 2019
SIDiR na Politechnice Warszawskiej
Podsumowanie 2019 roku
Plan działań Koła Młodych Profesjonalistów na 2020 r.

Warsztaty „Rola planowania i harmonogramowania robót budowlanych…”

W dniu 30 marca 2019 r. w Krakowie odbyły się Warsztaty dla Młodych Profesjonalistów o temacie „Rola planowania i harmonogramowania robót budowlanych w dobie problemów związanych z realizacją kontraktów budowlanych”

Prowadzącymi byli Pani Aneta Cichy – Specjalista ds. planowania w Skanska S.A. oraz Pan Grzegorz Piskorz – Contract Manager, Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR.

Jednym z celów nadrzędnych było wskazanie jak ważnym dokumentem jest Program zgodnie z Warunkami Kontraktu stosowanymi na polskich Kontraktach, jak również harmonogramowanie dla poszczególnych robót budowlanych. Zwrócono również uwagę na spójność i rzetelność przekazywanych informacji do stworzenia lub aktualizacji harmonogramu przez Kierownictwo Kontraktu.

Warsztaty prowadzone były w formule wykładowo-warsztatowej, połączonej z przykładami z praktyki (tzw. case study).

Pamiętajmy, że dobry harmonogram to min. lepsza oferta – dobrze skalkulowane koszty, optymalnie wykorzystany czas przeznaczony na realizację Kontraktu, dokładniejsza prognoza ryzyk i szans, możliwość zarządzania zdarzeniami na projekcie, lepsze wykorzystanie zasobów, optymalizacja kosztów.

SIDiR na UMK

W ramach inicjatywy „SIDiR na uczelniach” w dniu 2 kwietnia 2019 r. odbyło się Seminarium pn. „SIDiR na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu”.

Organizatorami byli Koło Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Katedra Inwestycji
i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego Inwestycji i Nieruchomości.

Podczas seminarium mieliśmy zaszczyt wygłosić wykład pn. „Praktyka negocjacji i realizacji kontraktów budowlanych na rynku inwestycyjnym”.
Celem merytorycznym wykładu było przybliżenie praktycznych wskazówek oraz podstawowej wiedzy w zakresie:
a) cyklu życia kontraktu i procesów z nim związanych oraz podkreślenie ich aktywności w czasie realizacji kontraktu,
b) negocjacji, które są nieodzownym elementem każdego projektu. Wskazano potencjalne obszary negocjacji w umowach o roboty budowlane, takie jak m.in. terminy czy wynagrodzenie. Należy wspomnieć, iż największą ciekawość wśród słuchaczy wzbudził obszar dotyczący kar umownych,
c) aktualnej sytuacji na rynku inwestycyjnym z uwagi na gwałtowny wzrost cen materiałów i koszty realizacji inwestycji budowlanych, gdzie skutki tych problemów odczuły sektory takie jak: drogowy, kolejowy, energetyczny, przemysłowy i mieszkaniowy,
d) potencjalnych czynników przyczyn opóźnień realizacji kontraktów budowlanych realizowanych w oparciu o system „wybuduj”
i „zaprojektuj i wybuduj”.

Seminarium prowadził Pan Grzegorz Piskorz – Contract Manager, Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR.

Cieszącym się zainteresowaniem wśród studentów było omówienie działalności związanej z tematyką szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych przez SIDiR, prowadzonych przez Inżynierów Konsultantów i prawników mających wieloletnie doświadczenie zarówno edukacyjne jak i praktyczne.

SIDiR na Politechnice Gdańskiej

Kolejną uczelnią jaką odwiedziliśmy w tym roku w ramach inicjatywy „SIDiR na uczelniach” była Politechnika Gdańska. W dniu 10 czerwca 2019 r. odbyło się Seminarium pn. „SIDiR na Politechnice Gdańskiej”.

Organizatorami byli Koło Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Zespół Technologii i Zarządzania Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Celem seminarium było przedstawienie działalności Koła Młodych Profesjonalistów SIDIR oraz prezentacja roli i zakresu działań Inżyniera Konsultanta jako jednego z możliwych kierunków kariery zawodowej dla przyszłych inżynierów budownictwa. Główną częścią spotkania było omówienie problematyki realizacji kontraktów budowlanych w dobie wzrostu cen materiałów i robocizny. Seminarium skierowane było do studentów studiów magisterskich kierunku Budownictwo Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Seminarium prowadził Pan Grzegorz Piskorz – Contract Manager, Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR.

Konkurs EFCA Young Professional Competition 2019

W dniu 10.05.2018 r. podczas dorocznej konferencji organizowanej przez European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA), które jest reprezentantem FIDIC w Europie, która miała miejsce w Dublinie w Irlandii rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs ECFA Young Professional Competition 2019. W konkursie wzięło udział 18 Młodych Profesjonalistów z 7 krajów Europy. Zwyciężczynią konkursu została Pani Gitte Gylling Hammershøj Olesen z Danii. Ponadto Jurorzy wyróżnili 7 prac, wśród których znalazła się zwycięska praca III edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2018 organizowanego przez SIDiR – dyplom odebrał Pan Filip Zinkiewicz.

Przypomnę, że wyróżniona praca konkursowa dotyczyła zadania inwestycyjnego pn. „Budowa XIV-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i usługami w parterze Kompleks „C”, ul. Wojska Polskiego, Malczewskiego w Świnoujściu”

W niniejszym opracowaniu autorzy skupili się na projekcie zamiennym wykonania obudowy wykopu pod fundament budynku i jego zabezpieczenia przed nadmiernymi odkształceniami przeprowadzając pełną analizę trójwymiarową przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES). Laureaci wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i innowacyjnością przy podejściu do problemu. Dzięki wykonaniu wysoce profesjonalnej analizy obliczeniowej udowodnili, że można było zweryfikować pierwotne założenia projektowe i przyjęte w projekcie pierwotnym rozwiązania konstrukcyjne. Wykonana analiza i zastosowanie zamiennego rozwiązania wpłynęło na znaczne przyspieszenie robót w stosunku do założonego harmonogramu, a także obniżyć koszty wykonania robót stanu zerowego, a tym samym całej inwestycji.

Dokonania Pana Filipa ZinkiewiczaPana Krystiana Ziółkowskiego zostały docenione na arenie europejskiej. Gratulujemy!

Artykuł dotyczący pracy konkursowej został opublikowany na łamach 53 wydania Biuletynu Konsultant.

Zapraszamy do lektury!

Wycieczka – „Wymiana wiedzy”

W dniu 31 października 2019 r. odbyła się wycieczka szkoleniowo-techniczna pod hasłem „Wymiana wiedzy”. Tym razem wybraliśmy się na budowę najwyższego budynku w Unii Europejskiej – Varso Tower przy ul. Chmielnej w Warszawie oraz na budowę najdłuższego miejskiego tunelu drogowego w Polsce w ramach kontraktu pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „A” od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km”.

Organizatorami tego wydarzenia było Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.

Wycieczka miała charakter techniczno-szkoleniowy, a jej celem było zdobycie cennego doświadczenia, wymiana wiedzy, nawiązanie kontaktów zawodowych oraz wspólną integrację.

Wydarzenie było połączone z wizytą i pobytem w Warszawie studentów z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (Niemcy). Jest to wyróżnienie i duża satysfakcja dla SIDiR współpracować z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, jak również okazja dla wszystkich uczestników wycieczki do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów międzynarodowych.

Udział w wycieczce wzięło ponad 50 osób, w tym członkowie i sympatycy SIDiR, studenci z Niemczech oraz uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Łomży.

Relację z tego wydarzenia mogą Państwo przeczytać na stronie www.sidir.pl

Warsztaty „Lean Construction”

W dniu 16 listopada 2019 r. w Warszawie odbyły się Warsztaty dla Młodych Profesjonalistów o temacie „Lean Construction”.
Prowadzącym był Pan Łukasz Topoliński – inżynier, właściciel firm działających w obszarze konsultingu dedykowanego projektom infrastrukturalnym oraz IT w branży AEC.

Warsztaty były połączone z wydarzeniem „Spotkania mentoringowe”, których celem jest pomoc w ukierunkowaniu rozwoju zawodowego Młodym Profesjonalistom.

Mentorzy zaproszeni na spotkanie, to osoby które odnieśli znaczący sukces zawodowy, osoby piastujące wysokie stanowiska w różnych organizacjach, specjaliści w obszarze swojego działania zawodowego min. inżynierskiego, prawnego i ekonomicznego.

Celem warsztatów było dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w budownictwie za pomocą metodyki Lean, tak aby osiągnąć trwały sukces kontraktów budowlanych.

Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów 2019

W dniach 25-26.11.2019 r. podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji SIDiR pn.” Roszczenia w budownictwie Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi”, której organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców rozstrzygnięto IV edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2019.

Tegoroczną edycję Konkursu objęli patronatem honorowym Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronatem medialnym Wydawnictwo Inżynieria, patronatem naukowym Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Sensowna Praca dla Inżyniera Budownictwa.

Chcielibyśmy, aby Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów na stałe zagościł w kalendarzu branżowych wydarzeń i stał się jedną z platform promocji młodych talentów.

Nasi Patroni od lat promują największe imprezy związane z branżą budowlaną, dlatego objęcie patronatem przez znaczące instytucje w Naszym środowisku tego wydarzenia jest dla Nas zaszczytem i dowodem prestiżu Konkursu.

Kapituła Konkursowa składająca się z wybitnych polskich inżynierów budownictwa, inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków Zarządu SIDiR przyznała I nagrodę Panu Przemysławowi Nowakowi Kierownikowi Robót w Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Nadesłana praca dotyczyła zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW948 Oświęcim – Kęty i DW949 Brzeszcze – Osiek

W niniejszym opracowaniu autor skupił się na innowacyjnym rozwiązaniu zabezpieczenia wykopu i nasypu drogowego na dojazdach do obiektu mostowego. Innowacyjnym elementem przedmiotowego rozwiązania zabezpieczenia wykopu i nasypu było odejście od standardowego projektowania związanego z zasadą zakotwienia w gruncie ścianek typu larsen (grodzic) do poziomu 2/3 wysokości, jak również dopuszczenia przemieszczeń przedmiotowego zabezpieczenia na etapie chwilowej eksploatacji konstrukcji. Innowacyjnym elementem dla zabezpieczenia nasypu w przerwie roboczej było zastosowanie nietypowych elementów tj. płyty drogowe do budowy ścian oporowych (zamiast typowych prefabrykowanych bloczków betonowych) i montaż w nich drewnianych tymczasowych elementów kotwiących. Uwzględniając możliwość niewielkiego przemieszczenia przedmiotowego zabezpieczenia w trakcie poruszania się pojazdów ciężarowych po nowowybudowanej części obiektu przed wybudowaniem pozostałej części, pozwoliło to na zmniejszenie kosztów dla Wykonawcy.

Oba powyższe rozwiązania były co do zasady innowacyjnymi i nietypowymi rodzajami zabezpieczeń. Podkreślenia wymaga, że przede wszystkim zastosowane rozwiązania wpłynęły na obniżenie kosztów realizowanego kontraktu jak również czas ich wykonania został skutecznie zminimalizowany. W rezultacie umożliwiło to terminowe i bezpieczne wykonanie nowych obiektów mostowych, jak również potwierdziło brak konieczność wykonania tymczasowego obiektu celem wykonania objazdu i utrzymania ruchu.

II nagrodę przyznano Panu Łukaszowi Masztakowskiemu Kierownikowi Projektu w Orpea Sp. z o.o. Nadesłana praca dotyczyła zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Opieki nad Seniorem” obejmująca przebudowę z rozbudową i nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego zespołu budynków na zespół budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, z zakresu rehabilitacji i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, budowę budynku szpitala rehabilitacyjnego z garażem podziemnym, wykonanie rozbiórek, zagospodarowanie terenu oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej dla obsługi kompleksu, realizowanej w Poznaniu w kwartale ulic Podgórnej, Szkolnej, Koziej. Innowacyjnymi aspektami projektu były w szczególności innowacje funkcjonalne Inwestycji, metodyczne zarządzanie projektem inwestycyjnym, innowacyjne metody projektowania BIM, znaczny zakres badań wstępnych, dobór stosownych innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanie metodyki BVP w trakcie procedury przetargowej oraz metodologia wyboru właściwego modelu realizacji inwestycji.

Kapituła Konkursowa przyznała również wyróżnienie dla Pana Łukasza Fiedorowicza – Contract Manager i Pana Macieja Krauze – Inżynier Projektu – Kierownik działu Rozliczeń. Nadesłana praca dotyczyła zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku odc.1 Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km) odc. 2 Dworzysko – Aleksandrowo (22,4 km) odc. 5 Białe Błota – Szubin (9,7 km)”. Innowacyjnym aspektem projektu był fakt implementacji metody Measured Mile ( z j. angielskiego Mierzonej Mili) celem przeprowadzenia dowodu niezbędnego do przygotowania Roszczenia Wykonawcy na podstawie Subklauzuli 8.4. Do przeprowadzenia dowodu użyto innowacyjnej metody odniesienia do przerobu w warunkach niezakłóconych, do występowania warunków atmosferycznych i określenia ich wpływu na uzyskane wartości.

Zwycięzcom tegorocznej edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2019 gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

SIDiR na Politechnice Warszawskiej

W dniu 13.12.2019 r. w ramach inicjatywy „SIDiR na uczelniach” byliśmy w Warszawie. Wspólnie z Zakładem Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zorganizowaliśmy wydarzenie pn. Seminarium pn. „SIDiR na Politechnice Warszawskiej”. Podobnie jak podczas wydarzeń z cyklu „SIDiR na uczelniach” w kwietniu br. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) i czerwcu (Politechnika Gdańska) br. celem wydarzenia była prezentacja działalności Koła Młodych Profesjonalistów oraz promocja zawodu Inżyniera Konsultanta młodym adeptom na inżynierów budownictwa, którzy w przyszłości staną przed wyborem ścieżki zawodowej. Seminarium prowadził Pan Grzegorz Piskorz – Contract Manager, Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR. Powyższa inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczności akademickiej. Liczymy na dalszą współpracę!

Podsumowanie 2019 roku

Rok 2019 podobnie jak poprzedni, dla Koła Młodych Profesjonalistów to przede wszystkim rozwój. Mijający rok był pełen spotkań, konferencji, warsztatów i ważnych wydarzeń międzynarodowych. Warto podkreślić, iż jednym z ważniejszych wydarzeń i ogromnym powodem do dumy i satysfakcji w 2019 r. było uczestnictwo w tegorocznej konferencji organizowanej przez European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA), które jest reprezentantem FIDIC w Europie. Tematem przewodnim konferencji był Future Trends: Talent, Tools and Technologies. Coraz więcej firm w branży budowlanej liczących się na rynku stawia na innowacje, nowe narzędzia i technologie, w celu zwiększenia swojej konkurencyjności. Jednocześnie jest to ogromny potencjał, który jest przyszłością budownictwa i daje możliwość realizacji projektów zachowując równowagę pomiędzy jakością, czasem, kosztem i bezpieczeństwem. Postęp technologiczny obecny jest niemal w każdej dziedzinie, nie mniej pamiętajmy, że ma on służyć ludzkości. Wydarzenie to było niezwykle inspirujące i motywujące do działań. Reprezentantem Koła Młodych Profesjonalistów był Pan Filip Zinkiewicz. Jesteśmy pewni, że kontakt z Młodymi Profesjonalistami w Europie, jak również na całym świecie w przyszłości przyczyni się do nawiązania bliższych relacji co umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń międzynarodowych.

Obserwujemy wzrost zainteresowania tematyką warsztatów organizowanych przez Koło Młodych Profesjonalistów. Pragnę zaznaczyć, że prowadzone przez zaproszonych gości warsztaty są o różnorodnej tematyce związanej z budownictwem. Otrzymujemy coraz więcej propozycji współpracy, co świadczy, że nasze działania stają się coraz bardziej atrakcyjne. Warto podkreślić, że w bieżącym roku nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, gdzie wspólnie byliśmy organizatorami wycieczki szkoleniowo-technicznej na budowę najwyższego budynku w Unii Europejskiej Varso Tower oraz budowę najdłuższego tunelu miejskiego w Polsce w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy (S2).

Niezwykle ważne, to również nieustanny wzrost zainteresowania środowiska akademickiego wydarzeniem organizowanym przez Koło w ramach „SIDiR na uczelniach”. W tym roku byliśmy obecni na trzech prestiżowych uczelniach w Toruniu, Gdańsku i Warszawie.

Promocja młodych inżynierów poprzez organizację Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów cieszy się coraz większym zainteresowaniem, otrzymujemy coraz więcej prac konkursowych. Tegoroczna edycja pokazała, iż jesteśmy na dobrej drodze, aby konkurs ten na stałe zagościł w kalendarzu branżowych wydarzeń. Objęcie honorowym patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jak również patronat naukowy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, patronat medialny portalu Inżynieria.com oraz patronat grupy Sensowna Praca dla Inżyniera Budownictwa jest ogromnym sukcesem. Zainteresowanie konkursem tych instytucji świadczy o potrzebie organizacji tego typu wydarzeń oraz o poparciu tej inicjatywy promując dokonania młodych inżynierów, umożliwiając im zaistnieć na rynku budowlanym.

Działania Koła Młodych Profesjonalistów mają na celu pomoc młodym inżynierom w zbudowaniu i umocnieniu silnej i stabilnej pozycji na rynku pracy, zdobywanie doświadczenia i podnoszenie kwalifikacji. Dlatego też elementem działań w nadchodzącym roku będzie kontynuacja organizacji warsztatów połączonej ze „Spotkaniami mentoringowymi”, które są doskonałą okazją do bliższego zapoznania się z tematyką procesu inwestycyjnego, jak i do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie poszczególnych zagadnień poprzez spotkanie z ekspertami w dziedzinie.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do udziału!

Przypomnę, że Młodym Profesjonalistą może zostać każdy kto nie ukończył 40 roku życia, ukończył studia wyższe, złożył aplikację członkowską do SIDiR i został zaakceptowany przez Zarząd SIDiR jako Członek Stowarzyszenia. Osoby, które są zainteresowane działalnością Koła Młodych Profesjonalistów zachęcam do udziału w organizowanych wydarzeniach w nadchodzącym roku 2019.

Kończąc podsumowanie, pragnę życzyć Państwu wszelkiej pomyślności, samych sukcesów, zadowolenia i satysfakcji, a także powodzenia w życiu osobistym.

„Najlepszy czas na działanie jest teraz”
Mark Fisher

 

Z pozdrowieniami,
Grzegorz Piskorz
Członek Zarządu SIDiR
Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Plan działań Koła Młodych Profesjonalistów na 2020 r.

Miesiąc Planowane działania Koła Młodych Profesjonalistów
Marzec
 • Warsztaty dla YP (Warszawa)
Kwiecień
 • SIDiR na Politechnice Gdańskiej (Gdańsk)
Maj
 • Konferencja EFCA 2020 w Instanbule (Turcja),
 • Ogłoszenie V edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2020
Czerwiec
 • Wycieczka „Wymiana wiedzy”
Wrzesień
 • Międzynarodowa Konferencja Infrastrukturalna FIDIC 2020, Geneva (Szwajcaria)
Październik
 • Warsztaty YP (Kraków)
Listopad
 • Rozstrzygnięcie V edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2020 podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji SIDiR
Grudzień
 • SIDiR na Politechnice Krakowskiej (Kraków)

Szczegóły wkrótce na www.sidir.pl/YP