Rejestracja zakończona

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie rejestracja na warsztaty została zakończona po niecałej dobie. Dziękujemy za zainteresowanie.

Wkrótce podamy termin rozszerzonych warsztatów o tematyce: Jak udowodnić przekroczenie zwykłego ryzyka kontraktowego i nadzwyczajną zmianę stosunków na potrzeby sporu o podwyższenie wynagrodzenia?

Informacja zostanie opublikowana zwykłymi kanałami: newsletter, zamieszczona na stronie internetowe oraz poprzez nasze strony w serwisach społecznościowych zachęcamy do obserwowania.

Dla stron kontraktów budowlanych jest rzeczą oczywistą, że w trakcie realizacji inwestycji może wystąpić ryzyko zmiany cen materiałów, robocizny, usług budowlanych i pracy sprzętu i że takie ryzyko należy wkalkulować w cenę oferty. Wkalkulowane w cenę ofertową ryzyko, powinno mieścić się w rozsądnych ramach, wynikających w szczególności z dostępnych w dacie sporządzania oferty danych statystycznych, prognoz rynkowych co do zmian cen i kosztów realizacji przedsięwzięć tego rodzaju, jak objęte Umową, a także profesjonalnej oceny sytuacji gospodarczej oraz otoczenia rynkowego.

Celem warsztatów jest określenie sposobu określenia wysokości prawidłowego poziomu założonego ryzyka, na okoliczność wzrostu cen, które powinien przyjąć Wykonawca w wycenie swojej oferty, a następnie analiza danych z okresu realizacji, w taki sposób, aby określić czy zmiana jaka nastąpiła w okresie realizacji spełnia kryteria nadzwyczajnej zmiany stosunków.

W pierwszej części Warsztatów omówione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące nadzwyczajnej zmiany stosunków. Druga część Warsztatów przeprowadzona zostanie w formule CASE STUDY -Uczestnicy w oparciu o informacje przedstawione w pierwszej części Warsztatów, analizować będą zagadnienia obrazujące hipotetyczne sytuacje realizacyjne.

Ramowy program Warsztatów obejmuje:

  1. Uwarunkowania prawne dotyczące nadzwyczajnej zmiany stosunków.
  2. Najnowsze orzecznictwo i wnioski z niego płynące.
  3. Ustalenie poziomu ryzyka wzrostu cen, który powinien być ujęty w ofercie Wykonawcy.
  4. Ustalenie czy każdy inny wykonawca zaangażowany przez Zamawiającego do realizacji poniósłby rażącą stratę w związku z wystąpieniem nadzwyczajnego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen.
  5. Ustalenie czy doszło do nadzwyczajnej zmiany (np. cen) na podstawie rzeczywistych danych z oferty Wykonawcy i ponoszonych w trakcie realizacji Umowy.
  6. Ustalenie czy Wykonawca poniósł rażącą stratę w związku z wystąpieniem nadzwyczajnego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen obiektów drogowych i budowlanych, obliczenie jej wysokości na podstawie rzeczywistych danych z oferty Wykonawcy i ponoszonych w trakcie realizacji Umowy.
  7. CASE STUDY – Rozwiązywanie zagadnień obrazujących hipotetyczne sytuacje realizacyjne.

Warsztaty poprowadzi:

Michał SiejdaMichał Siejda – Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, mgr inż. budownictwa. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Inżynier Konsultant. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i doradztwie kontraktowym zdobyte na dużych kontraktach infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC. Będąc członkiem SIDiR, jako konsultant przy wielu kontraktach, skutecznie wspierał wykonawców w rozwiązywaniu sporów z zamawiającym wykorzystując praktyczną znajomość stosowania przepisów prawa polskiego (w tym PB, PZP i KC) oraz Warunków Kontraktowych FIDIC.

Miejsce i termin:

Siedziba SIDiR ul. Trębacka 4 w Warszawie (budynku KIG) sali nr 404

14 stycznia 2020 r. godzina 17.15

Informacje:

Liczba miejsc ograniczona.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Informacje: Tamara Małasiewicz
Tel.: 22 826 16 72

Rejestracja udziału

Wydarzenie zakończone.