W ramach utworzonego przez FIDIC Forum ds. Unikania Sporów i Rozjemstwa została ustanowiona grupa robocza, której zadaniem było sporządzenie noty praktycznej dotyczącej unikania sporów. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

SIDiR prowadzi listę zatwierdzonych rozjemców/ekspertów, skupiającą inżynierów, ekonomistów i prawników z doświadczeniem w przygotowaniu i realizacji kontraktów budowlanych oraz przygotowaniem merytorycznym do rozstrzygania sporów, w tym również zgodnie z wymaganiami i procedurami Warunków Kontraktowych FIDIC. Lista jest publicznie dostępna i służy do wybrania członka komisji rozjemczej: Komisja Unikania Sporów i Rozjemstwa (KUSiR) – SIDiR

Pobierz PDF