Ogłaszamy konkurs na wskazanie najdłuższego katalogu kar umownych oraz najbardziej niedorzecznej kary umownej zastosowanych w Polsce. Surowe kary i opresyjne działania zamawiających wobec wykonawców są powszechne, ale czy przynoszą pożądany skutek? Za co karać albo za co nie karać – oto jest pytanie.

Intencją Organizatora Konkursu jest przybliżenie uczestnikom rynku inwestycji budowlanych, a zwłaszcza zamawiającym publicznym, znaczenia i roli kar umownych oraz ich wpływu na sytuację stron umowy. Zebrane w ramach Konkursu informacje o stosowanych karach umownych posłużą do publikacji serii artykułów, które – mamy nadzieję – rozpoczną branżową dyskusję o wprowadzeniu standardowego katalogu rozsądnych kar.

Czynimy to, wypełniając obowiązki statutowe Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w zakresie wdrażania i rozpowszechniania zasad i metod pracy Inżynierów Konsultantów oraz nowoczesnych wzorców i zasad organizacji procesów inwestycyjnych, proponowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz włączenia się w proces tworzenia dobrych praktyk w zakresie definiowania i stosowania kar umownych.

Do pobrania
Regulamin Konkursu na Drakona Inwestycji Budowlanych
  


Aktualizacja

19.01.2021: W odpowiedzi na potrzeby „rynku”, wprowadzamy zmianę do regulaminu Konkursu i określamy trzecia Kategorię – „Najbardziej Kreatywna / Absurdalna / Zdumiewająca / Niedorzeczna Kara Umowna w umowach generalny wykonawca – podwykonawca”.

Szczegóły: Konkurs na Drakona Inwestycji Budowlanych – zmiana regulaminu