Szanowni Państwo,

Ogłoszony przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Konkurs „Drakon Inwestycji Budowlanych” na wskazanie najdłuższego katalogu kar umownych oraz najbardziej niedorzecznej kary umownej zastosowanych w Polsce wzbudził duże zainteresowanie potencjalnych Nominujących. Nie trudno zatem się domyślić, że kary umowne są tematem wiecznie żywym.

Jednak wielu z tych, którzy się już z Organizatorem kontaktowali, poruszali problem kar umownych w umowach generalnych wykonawców w relacji z podwykonawcami. Faktem jest, że w pierwotnym Regulaminie Konkursu nie przewidywaliśmy takiej Kategorii. Z Państwa relacji dowiedzieliśmy się, że opresyjne działania dotyczą w tym samym stopniu zamawiających wobec generalnych wykonawców, jak i generalnych wykonawców wobec podwykonawców. A pytanie, czy przynoszą pożądany skutek, jest aktualne w obu przypadkach. Podobnie jak i to za co karać albo za co nie karać.

Dlatego, odpowiadając na potrzeby „rynku”, wprowadzamy zmianę do regulaminu Konkursu i określamy trzecią Kategorię – „Najbardziej Kreatywna / Absurdalna / Zdumiewająca / Niedorzeczna Kara Umowna w umowach generalny wykonawca – podwykonawca”.

Niezmiennie intencją Organizatora Konkursu jest przybliżenie uczestnikom rynku inwestycji budowlanych, a zwłaszcza zamawiającym publicznym, znaczenia i roli kar umownych oraz ich wpływu na sytuację stron umowy. Zebrane w ramach Konkursu informacje o stosowanych karach umownych posłużą do publikacji serii artykułów, które – mamy nadzieję – rozpoczną branżową dyskusję o wprowadzeniu standardowego katalogu rozsądnych kar.

Czynimy to, wypełniając obowiązki statutowe Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w zakresie wdrażania i rozpowszechniania zasad i metod pracy Inżynierów Konsultantów oraz nowoczesnych wzorców i zasad organizacji procesów inwestycyjnych, proponowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionych Regulaminem Konkursu oraz włączenia się w proces tworzenia dobrych praktyk w zakresie definiowania i stosowania kar umownych.

Do pobrania
Regulamin Konkursu na Drakona Inwestycji Budowlanych – Rew. 1 z dnia 19 stycznia 2021 r.