Konferencja PZPB | DWF Poland | SIDiR

Jak firmy budowlane powinny reagować na gwałtowny wzrost kosztów realizacji kontraktów?

21 kwietnia 2022 r., godz. 15:00 – 20:00
Siedziba DWF Poland Jamka sp.k.
Pl. Małachowskiego 2, Warszawa

Od ponad roku ceny materiałów, takich jak asfalt, piasek, cement, stal, zbrojenia, czy miedź szybują ostro w górę. Wzrost ten został spotęgowany w ostatnich miesiącach przez inwazję Rosji na Ukrainie. Nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie ta tendencja miała wyhamować, a napięta sytuacja miała się ustabilizować. W rezultacie rzeczywisty koszt realizacji kontraktów budowlanych jest alarmująco wysoki i uderza w wykonawców oraz dostawców, powodując po ich stronie znaczne straty finansowe. Firmy budowlane mają jednak szereg narzędzi z których mogą korzystać, aby minimalizować straty finansowe. W tym celu konieczne jest jednak prawidłowo przygotowanie roszczeń kontraktowych oraz ułożenie strategii mającej na celu przede wszystkim zawarcie aneksu do umowy lub ugody podwyższającej wynagrodzenie, a w przypadku braku współpracy po stronie zamawiających, skierowanie tych roszczeń na drogę procesową.

W trakcie wydarzenia eksperci PZPB, DWF Poland oraz SIDiR omówią:

  • Które materiały budowlane podrożały najbardziej w ciągu ostatniego roku i jaki miało to wpływ na koszty realizacji robót przez firmy budowlane.
  • Jakie kluczowe wyzwania w kontekście kosztów realizacji kontraktów budowlanych stoją przed firmami budowlanymi.
  • Jaki wpływ ma wzrost materiałów i kosztów na wynagrodzenie w kontraktach budowlanych.
  • Na czym polega roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia i kiedy przysługuje wykonawcy? Czy kontrakty publiczne można waloryzować tak samo jak kontrakty prywatne?
  • Czy nagły wzrost cen materiałów i kosztów uprawnia wykonawcę do odstąpienia od umowy?
  • Jak skalkulować stratę wykonawcy i w praktyce udowodnić przesłanki podwyższenia wynagrodzenia wskutek nadzwyczajnego wzrostu kosztów realizacji kontraktów budowlanych?

Po części warsztatowej przedstawiciele największych podmiotów na rynku budowlanym podzielą się praktycznymi doświadczeniami dotyczącymi skutków gwałtownego wzrosty kosztów na możliwość realizacji kontraktów.

Agenda:

15:00 – 15:15 Powitanie gości oraz otwarcie
dr Piotr Kunicki, Partner, DWF Poland
15:15 – 15:45

Wzrost cen materiałów i robót w budownictwie. Wpływ aktualnej sytuacji geopolitycznej i prognozy rynkowe na rok 2022

dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista PZPB

15:45 – 16:30 Waloryzacja wynagrodzenia umów zawartych w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych. Strategie dochodzenie roszczeń związanych ze wzrostem cen materiałów i robót w budownictwie
dr Piotr Kunicki, Partner, DWF Poland / Łukasz Gembiś, Counsel, DWF Poland
16:30 – 16:45 Przerwa kawowa
16:45 – 17:30 Jak policzyć i wykazać stratę związaną ze wzrostem cen materiałów i robót w kontraktach budowlanych
mgr inż. Michał Siejda, Członek SIDiR
17:30 – 18:45 Debata ekspercka – Czy kumulacja wzrostu kosztów realizacji kontraktów budowlanych grozi falą niezrealizowanych inwestycji?
18:45 – 20:00 Koktajl i dyskusja kuluarowa

Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu: https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty. Każde zgłoszenie jest potwierdzane.

  • Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, [email protected], tel. 607 780 820
  • Miejsce spotkania: Siedziba DWF Poland Jamka sp.k., Pl. Małachowskiego 2.
  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Za udział w wydarzeniu radcowie prawni oraz adwokaci będą mogli uzyskać punkty szkoleniowe w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Ulotka