2023.02.08-09
Szkolenie: Zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – kontrakty typu „buduj” oraz „projektuj i buduj”
2023.03.14-15
Szkolenie: Wprowadzenie do Warunków Kontraktu FIDIC edycje 1999 i 2017. Systematyczna prezentacja postanowień i procedur zawartych w książkach czerwonej i żółtej wraz z  zajęciami praktycznymi
2023.03.28-29
Szkolenie: PSYCHOENGEE - Zarządzanie kontraktem budowlanym z elementami psychologii
2023.04.20-20
Szkolenie: Ludzka Twarz Zarządzania Projektami
2023.05.16-17
Szkolenie: Wprowadzenie do Warunków Kontraktu FIDIC edycje 1999 i 2017. Systematyczna prezentacja postanowień i procedur zawartych w książkach czerwonej i żółtej wraz z  zajęciami praktycznymi
2023.06.01-02
Szkolenie: Praktyczne aspekty przygotowania i rozstrzygania roszczeń
2023.06.14-15
Szkolenie: Młody inżynier na kontrakcie - Jak dokumentować przebieg zdarzeń i „nie dać się” na Kontrakcie
2023.06.21-22
Szkolenie: Zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – kontrakty typu „buduj” oraz „projektuj i buduj”