Kalendarium

2019.09.24
Zebranie Zarządu SIDiR – 16:00
2019.10.09-10
Szkolenie: Praktyczne aspekty przygotowania i rozstrzygania roszczeń
2019.10.16-17
Szkolenie: Ryzyko występujące w kontrakcie budowlanym a zmiany umowy o zamówienie publiczne (Matryca ryzyka, zarządzanie ryzykiem, gwarancje i ubezpieczenia). Podstawy prawne i metodologia wprowadzania zmian
2019.10.23-24
Szkolenie: Zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – kontrakty typu „buduj” oraz „projektuj i buduj”
2019.10.24
Zebranie Zarządu SIDiR – 16:00
2019.10.25
Warsztaty SIDiR
2019.11.04-05
Szkolenie: Jak realizować inwestycje budowlane w zgodności z przepisami prawa i wymaganiami zamówień publicznych?
2019.11.06-07
Szkolenie: Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanej wymagania prawa krajowego i praktyka realizacyjna
2019.11.13-14
Szkolenie: Wprowadzenie do Warunków Kontraktowych FIDIC, z omówieniem zmian wprowadzonych w roku 2017 nowymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC
2019.11.18-18
Szkolenie: Kontroling projektów budowlanych i architektonicznych. Projektowanie, wdrażanie i realizacja skutecznego kontrolingu projektowego
2019.11.19
Zebranie Zarządu SIDiR – 16:00
2019.11.19-19
Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem projektowym. Jak wykorzystać niepewność do osiągania wyników
2019.11.20-21
Szkolenie: Zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – kontrakty typu „buduj” oraz „projektuj i buduj”
2019.11.25-26
6. edycja Konferencji Arbitrażowej
2019.12.04-05
Szkolenie: Praktyczne aspekty przygotowania i rozstrzygania roszczeń
2019.12.10-11
Szkolenie: Zarządzanie projektami w branży architektonicznej i budowlanej. Od zarządzania projektami do BIM
2019.12.13
Spotkanie Wigilijne
2019.12.18-19
Szkolenie: Przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową