Koleżanki i Koledzy,

Zarząd SIDiR podejmuje wiele starań mających na celu zaktywizowanie szerszej grupy członków Stowarzyszenia. Widzimy wiele nowych pól dla działalności SIDiR, ale napotykamy na problem braku chętnych do włączenia się w realizację kolejnych projektów, w tym też już rozpoczętych, jak choćby pomysł na ustanowienie zawodu Inżynier Konsultant, czy Akademia SIDiR. Nowe inicjatywy mają jeszcze bardziej podnieść prestiż i rozpoznawalność naszego Stowarzyszenia, a także wzmocnić – dobrą dziś – pozycję finansową. Nie możemy też tracić z pola widzenia tych działalności, które dzisiaj stanowią podstawę naszej egzystencji – warsztaty, szkolenia, Biuletyn Konsultant, księgarnia. Tylko, że bez wykładowców nie będzie warsztatów i szkoleń, bez autorów artykułów nie będzie Biuletynu, bez nowych pozycji wydawniczych nie będzie księgarni. A tego wszystkiego nie będzie bez zaangażowania Was, członków SIDiR.

Zarząd Stowarzyszenia zna już wyniki finansowe za rok ubiegły i chce się podzielić z Państwem dobrymi informacjami. Rok 2019 był bardzo udany jeżeli chodzi o przychody i wynik finansowy. W związku z tym podjęliśmy decyzję o uruchomienie wyjątkowego programu dedykowanego dla członków SIDiR nazwanego „Fundusz Innowacji SIDiR”. W naszym zamyśle „Fundusz” ma pomóc Państwu aktywnie włączyć się w działania, które przyniosą korzyści zarówno Państwu jak i Stowarzyszeniu.

Inicjatywa należy do Państwa. To Wy musicie zaproponować działanie mieszczące się w katalogu otwartym opisanym w Regulaminie „Funduszu”. To Wy musicie przygotować mini biznes plan i go przesłać do Komisji i Zarządu, który oceni go pod kątem zgodności z zakresem działalności statutowej i gospodarczej SIDiR oraz realności wykonania. Wasz pomysł na projekt, który chcecie zgłosić do wsparcia z „Funduszu” powinien zawierać kilka podstawowych informacji w tym m.in. przewidywaną kwotę niezbędnego dofinansowania ze strony SIDiR, oraz przewidywany termin i wysokość zwrotu. Co może być takim projektem? Na przykład nowy komentarz do edycji 2017 WK FIDIC, który opublikujemy i wydamy. Program nowych studiów, których patronem i współorganizatorem będzie SIDiR. Nowe narzędzia do archiwizacji dokumentacji kontraktowej, które będą promowane i sprzedawane przez SIDiR. Ale także każdy inny innowacyjny projekt, który Wam przyjdzie do głowy, pod warunkiem, że realizacja danego projektu nie przyniesie straty Stowarzyszeniu.

Szczegóły dotyczące działania samego „Funduszu” przedstawione są w załączonym regulaminie.

Po akceptacji zgłoszonego projektu przez Zarząd nie przewidujemy żadnej dalszej odpowiedzialności finansowej członka zgłaszającego projekt, o ile oczywiście zostanie on zrealizowany do końca, zgodnie z przedstawionymi założeniami. Nie zakładamy sytuacji, że zaakceptowany projekt zostanie rozpoczęty, SIDiR poniesie koszty i projekt nie zostanie z jakiegoś powodu zakończony.

Szanowni Państwo, jako Zarząd widzimy w tym pomyśle szansę dla Stowarzyszenia i dla Was – jego członków.
Zapraszamy każdego chętnego do wzięcia udziału i skorzystaniu z „Funduszu”!

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Zarząd SIDiR

Do pobrania

Regulamin Funduszu Innowacji SIDiR