Dnia 13 marca 2015 r. Strona Społeczna przekazała Prezydium Forum Inwestycyjnego swoje stanowisko. Funkcjonowanie Forum na obecnych zasadach –

zdaniem przedstawicieli organizacji społecznych – nie prowadzi do osiągnięcia założonego rezultatu, dalsza współpraca branży nie jest już możliwa.

Pełny tekst wystąpienia przedstawicieli organizacji społecznych: Forum Inwestycyjne_stanowisko branży

TM