Biuletyn konsultant

Anna Packo

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Krajowej Izby Odwoławczej

Anna Packo