Biuletyn konsultant

Temat dnia

Temat dnia

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zarząd SIDiR podjął swojego czasu uchwałę o przygotowaniu ankiety adresowanej do członków Stowarzyszenia, składającej się z kilku prostych pytań. Odpowiedzi na te pytania oraz uwagi i komentarze miały naszym zdaniem być wskazówkami dla Zarządu co do Waszych oczekiwań i dalszych działań prowadzących do ich spełnienia. Oczywiście mieliśmy w pamięci poprzednią ankietę, na którą uzyskaliśmy nie więcej niż kilkanaście odpowiedzi, i która tak naprawdę pokazała, że mamy problem z wewnętrzną komunikacją.

Tym razem było jednak inaczej – z wielką satysfakcją mogę poinformować o Państwa dużym zainteresowaniu w wyznaczaniu kierunków w jakim SIDiR powinien zmierzać w najbliższej przyszłości. Wpłynęły odpowiedzi od przeszło 100 osób, co jest naprawdę satysfakcjonujące, a Wasz powszechny udział cieszy tym bardziej, że większość uczestników w sposób przemyślany i głęboki dzieliła się spostrzeżeniami, za co bardzo dziękuję.

Z podsumowaniem ankiety dokonanym przez Pawła Zejera możecie się zapoznać na kolejnych stronach Biuletynu.

Ja skupię się na trzech kwestiach – z ankiety wynika, że naszym wspólnym sukcesem jest właśnie Biuletyn. Wydaje mi się, że nikomu nie muszę podpowiadać dzięki komu Biuletyn się ukazuje. Zarówno pomysł na jego kształt jak i dotychczasowe wydania to wielka, społeczna praca Zbyszka Boczka, któremu należą się szczególne podziękowania za to czego dokonał. Dla większości z Państwa Biuletyn jest źródłem wiedzy i podstawą doskonalenia i dlatego warto, by szersze grono naszych znamienitych członków włączyło się w jego redagowanie. Zachęcam zatem do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na łamach naszego wydawnictwa. A miejsca mamy dużo do zapełnienia, więc każdy artykuł czy komentarz jest mile widziany.

Drugą aktywnością, którą doceniacie i której oczekujecie są warsztaty i szkolenia. Cieszy mnie zwłaszcza to, że pożądana jest tematyka warsztatów nie zawsze dotycząca stricte Warunków Kontraktowych. I tu też apeluję do Państwa – włączcie się aktywnie w prowadzenie warsztatów. Im więcej osób będzie myślało o tym czym warto się podzielić z innymi członkami SIDiR, tym bardziej będziemy zintegrowani. A im bardziej będziemy zintegrowani, tym lepiej będziemy się rozumieli. Tu pewna dygresja – zauważacie Państwo, że warto by było organizować warsztaty w innych miastach niż tylko w Warszawie. Odpowiadam od razu, że nic nie stoi na przeszkodzie by tak się działo. Ale to wymaga Waszej inicjatywy i Waszych pomysłów, które z pewnością będą popierane i wspierane przez Zarząd

I wreszcie sprawa najważniejsza – z ankiety wynika, że bycie członkiem SIDiR uważacie za prestiżowe z zawodowego punktu widzenia oraz dające możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji. Niejako automatycznie nasuwa mi się w tym miejscu skojarzenie prestiżu z poważaniem, autorytetem czy wreszcie pozycją społeczną. I ekskluzywnością!

Dlatego na najbliższym Walnym SIDiR zadam Państwu pytanie o to czy mamy być organizacją kładąca nacisk na ilość czy na jakość. A także o to czy mamy naszemu zawodowemu otoczeniu zaoferować coś więcej niż tylko Warunki Kontraktowe, bo Walne jest najwyższą władzą Stowarzyszenia która ustala kierunki i programy działania, a Zarząd jako władza wykonawcza tylko wykonuje uchwały Walnego.

Skoro napisałem o Walnym – przypominam, że odbędzie się 23 maja br., i gorąco zachęcam do wzięcia aktywnego udziału. Nie dlatego, że jest to prawo każdego z członków SIDiR, ale przede wszystkim dlatego, że właśnie na Walnym podejmiemy wspólnie decyzje co do spraw istotnych dla Państwa. Istotnych, bo dotykających kwestii, o których pisaliście w ankiecie.

Tak więc – do zobaczenia na Walnym!

To fragment arykułu, pełną treść znajdą Państwo w Biuletynie Konsultant