Zostań członkiem SIDiR!
Wyświetl książki wydawnictwa
Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez zamawiającego

Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez zamawiającego

Tytuł oryginału: Conditions of contract for construction for building and engineering works designed by the employer
Edycja: 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania FIDIC 1999)
ISBN: 83-86774-30-4
Opis:

Warunki ogólne

Wskazówki do przygotowania warunków szczególnych

Formularz oferty, aktu umowy i umowy o rozjemstwie w sporach

Cena netto: 120 PLN
Cena brutto: 126 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy

Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy

Tytuł oryginału: Conditions of contract for plant and design-build
Edycja: Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999)
ISBN: 83-86774-28-2
Opis:

Dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę.

 • Warunki ogólne
 • Wskazówki do przygotowania warunków szczególnych
 • Formularz oferty, aktu umowy i umowy o rozjemstwie w porach
Cena netto: 120 PLN
Cena brutto: 126 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Warunki Kontraktowe FIDIC dla projektowania, budowy i obsługi

Warunki Kontraktowe FIDIC dla projektowania, budowy i obsługi

Edycja: Edycja: Pierwsze wydanie polskie 2010
ISBN: 83-919639-6-9
Opis:

Spis treści:

 

 • Wprowadzenie
 • Warunki ogólne
 • Warunki szczególne
 • Przykłady formularzy

 

 

Cena netto: 120 PLN
Cena brutto: 126 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Promocja! Przewodnik po wybranych kontraktach FIDIC

Promocja! Przewodnik po wybranych kontraktach FIDIC

Edycja: Edycja: 1. wydanie polskie 2009
ISBN: 978-83-919639-0-6
Opis:

 

Promocja!

Obniżamy cenę przewodnika o 40%!

Stara cena 120 zł nowa cena 72 zł.

Obejmuje:

 • Warunki kontraktowe dla budowy
 • Warunki kontraktowe dla urządzeń
 • Oraz projektowania i budowy
 • Wskazówki uzupełniające, zalecane dla inwestycji realizowanych na terytorium rzeczpospolitej polskiej

Ilość Stron: 240

Cena netto: 72 PLN
Cena brutto: 75.6 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Klient/Konsultant Wzór Umowy o Usługach

Klient/Konsultant Wzór Umowy o Usługach

Edycja: Edycja: Pierwsze wydanie polskie 2010
Opis:
Promocja! Nowa niższa cena!

Spis treści:

 • Umowa
 • Warunki szczególne
  1. Nawiązanie do Klauzul Warunków Ogólnych
  2. Rozdziały dodatkowe
  3. Załączniki
   1. Zakres Usług
   2. Personel, Sprzęt, Zaplecze i Usługi Osób Trzecich Dostarczane przez Klienta
   3. Wynagrodzenia i Zapłata
   4. Harmonogram Usług
 • Warunki Ogólne
  1. Ogólne postanowienia
  2. Klient
  3. Konsultant
  4. Rozpoczęcie, ukończenie, zmiany i rozwiązanie umowy
  5. Zapłata
  6. Odpowiedzialność
  7. Ubezpieczenie
  8. Spory i arbitraż
 • Indeks klauzul

 

 

Cena netto: 30 PLN
Cena brutto: 31.5 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Krótka forma umowy

Krótka forma umowy

Edycja: Edycja: Pierwsze wydanie FIDIC 1999 Drugie wydanie SIDiR 2009
ISBN: 83-919639-1-8
Opis:

 

Promocja! Nowa niższa cena!

Ogólne warunki umowy
Regulamin rozjemstwa

Ilość Stron: 16

Rok Wydania: FIDIC 1993 SIDIR 2009

Cena netto: 20 PLN
Cena brutto: 21 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Wzór podzlecenia dla robót, dostaw i usług

Wzór podzlecenia dla robót, dostaw i usług

Edycja: Edycja: 2006, Dostosowane do Warunków kontraktowych dla Robót FIDIC 1999
ISBN: 83-924635-0-1
Opis:

 

Promocja! Nowa niższa cena!

Akt podzlecenia

Oferta podwykonawcy

Ogólne warunki podzlecenia

Szczególne warunki podzlecenia

Procedura med-arb dla większych sporów wskazówki i komentarze do 1-5

Cena netto: 50 PLN
Cena brutto: 52.5 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

BVP + wykład profesora Kashiwagi

BVP + wykład profesora Kashiwagi

Edycja: wydnie 1
Opis:

Już w sprzedaży!

Strona książki: bvp.org.pl


Z książką otrzymasz 3 godzinny wykład profesora Kashiwagi, na płycie DVD. Wykład został zarejestrowany podczas pierwszych środkowoeuropejskich warsztatów BVP organizowanych przez SIDiR 05.03.2016 w Krakowie.

W tej książce całą ideę BVP rozkładamy na czynniki pierwsze. Robimy to pod różnym kątem, każdy został opisany w odrębnej części. Taka konstrukcja pozwala na dotarcie do różnych grup docelowych.

Pierwsza część książki (część A) podaje krótki szkic tła Best Value Procurement, myślenia w kategoriach Best Value.

Druga część (część B) jest rozwinięciem praktycznego podręcznika tej metodyki. Opisuje w detalach proces Best Value Procurement. Poszczególne etapy metodyki zostały wnikliwie prześledzone i podawane są porady. Opisujemy tutaj zarówno rolę zamawiającego, jak i role oferentów.

Następnie w części trzeciej opisujemy konkretne przypadki wykorzystania metodologii. Podajemy szczegóły tych przedsięwzięć i wyjaśniamy, jak wyglądało to w praktyce.

W ostatniej części znajdziecie karty pracy, które można wykorzystać w trakcie stosowania metodyki Best Value Procurement.

Książka ta jest skierowana do osób składających zamówienia zwłaszcza w środowiskach business-to-business i to business. Wychodzimy z założenia, że podstawowe zasady i koncepty sprzedaży oraz marketingu i kupna, a także zarządzania łańcuchami dostaw w tych środowiskach są znane. W tej książce dogłębnie prezentujemy tajniki Best Value Procurement. Dla kupujących publikacja ta stanowi możliwość zapoznania się z BVP i rozpoczęcia przygotowań do przetargu, który pomoże im wyłonić prawdziwego eksperta.

W Holandii Best Value Procurement zmieniła krajobraz zamówień. Jesteśmy przekonani co do tego, że wniesie nową wartość także w Polsce. Życzymy Wam dużo radości z czytania tej książki i powodzenia we wdrażaniu BVP we własnej organizacji!

Cena netto: 150 PLN
Cena brutto: 157.5 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (Cosmopoli) wydanie 2000 r.

Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (Cosmopoli) wydanie 2000 r.

Tytuł oryginału: Conditions of Contract for Construction, for building and engineering works designed by the employer
Edycja: Wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999)
ISBN: 83-86810-14-9
Opis:

Jest to wzór kontraktu FIDIC odpowiedni do większych lub bardziej złożonych przedsięwzięć, w których Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy projekt. Wzór ten faktycznie uaktualnia i zastępuje pierwszy wzór warunków kontraktu FIDIC – słynną, wydawaną od 1957 r. „Czerwoną Książkę” FIDIC (ostatnie 4. wyd. w 1987 r.).

Cena netto: 120 PLN
Cena brutto: 126 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Warunki kontraktu na realizację EPC/pod-klucz

Warunki kontraktu na realizację EPC/pod-klucz

Tytuł oryginału: Conditions of contract for turnkey projects
Edycja: Wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999)
ISBN: 83-86810-11-4
Opis:

Ten wzór kontraktu FIDIC odpowiedni jest do: (1) przedsięwzięć finansowanych prywatnie lub prywatnie/publicznie w systemie BOT lub podobnym, gdzie Koncesjonariusz (będący tu Zamawiającym) bierze całkowitą odpowiedzialność za finansowanie, projektowanie, budowę i eksploatację takiego przedsięwzięcia oraz (2) przedsięwzięć, gdzie Zamawiający (zapewniający finansowanie) życzy sobie zrealizować takie przedsięwzięcie na zasadzie pod-klucz ze stałą ceną.

Cena netto: 120 PLN
Cena brutto: 126 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych, Część I Warunki Ogólne

Warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych, Część I Warunki Ogólne

Tytuł oryginału: Conditions of Contract fo Works of Civil Engineering Constuction, Part I General Conditions with forms of tender and contract agreement
Edycja: Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1992 – angielski tekst 4. wydania FIDIC 1987 i tłumaczenie polskie.
ISBN: 83-901937-0-X
Opis:

Tłumaczenie Części I ostatniego 4. wydania z 1987 r. słynnej, (wydawanej od 1957 r.) „Czerwonej Książki” FIDIC. Jest to wzór warunków kontraktu przewidziany dla inwestycji złożonych głównie z robót inżynieryjno-budowlanych zaprojektowanych przez Zamawiającego (lub na jego rzecz), z wyceną po stawkach przewidzianych w kontrakcie, pomierzonych ilości wykonanych robót. Część I zawiera warunki ogólne oraz wzór oferty i porozumienia kontraktowego.

Cena netto: 36 PLN
Cena brutto: 37.8 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych, Część II Warunki Szczególne

Warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych, Część II Warunki Szczególne

Tytuł oryginału: Conditions of Contract fo Works of Civil Engineering Constuction, Part II Conditions of Particular Application
Edycja: Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1992 – angielski tekst 4. wydania FIDIC 1987 i tłumaczenie polskie
ISBN: 83-901937-2-8
Opis:

Tłumaczenie Części II ostatniego 4. wydania z 1987 r. słynnej, (wydawanej od 1957 r.) „Czerwonej Książki” FIDIC. Część II zawiera warunki szczególne oraz wskazówki do przygotowania postanowień części II

Cena netto: 12 PLN
Cena brutto: 12.6 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Warunki kontraktu podzlecenia robót inżynieryjno-budowlanych

Warunki kontraktu podzlecenia robót inżynieryjno-budowlanych

Tytuł oryginału: Conditions of Subcontract for Works of Civil Engineering Construction
Edycja: Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1997 – angielski tekst 1. wydania FIDIC 1994 i tłumaczenie polskie
ISBN: 83-86810-06-8
Opis:

Warunki te są ściśle dopasowane i przeznaczone explicit do użycia z “Warunkami kontraktowymi dla robót inżynieryjno-budowlanych”, zastosowanymi w kontrakcie głównym. Elementy w nich zawarte, takie jak słownictwo, procedury czy zdefiniowane terminy, są spójne z warunkami kontraktu głównego. Użycie ich pozwala na uniknięcie żmudnego i czasochłonnego uzgadniania warunków obydwu kontraktów.

Cena netto: 18 PLN
Cena brutto: 18.9 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Suplement do warunków kontraktowych dla robót inżynieryjno-budowlanych

Suplement do warunków kontraktowych dla robót inżynieryjno-budowlanych

Tytuł oryginału: Supplement to Fourth Edition 1987 of Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction
Edycja: Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1997 – angielski tekst 1. wydania FIDIC 1996 i tłumaczenie polskie
ISBN: 83-86810-09-2
Opis:

Suplement do „Warunków kontraktowych dla robót inżynieryjno-budowlanych”, obejmujący następujące działy: (A) – Komisja rozjemcza, (B) – Zapłata na zasadzie ryczałtu oraz (C) – Spóźnione poświadczenie

Cena netto: 14 PLN
Cena brutto: 14.7 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Wzór umowy o usługach klient konsultant

Wzór umowy o usługach klient konsultant

Tytuł oryginału: Client / Consultant Model Services Agreement
ISBN: 83-86810-08-4
Opis:

Dokument ten polecany jest do użycia w umowach na sporządzanie studiów przedinwestycyjnych i studiów wykonalności, projektowanie i zarządzanie budową, jak też na kierowanie realizacją przedsięwzięcia. Jest to tak zwana „Biała Książka” FIDIC.

Cena netto: 36,00 PLN
Cena brutto: 37.8 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Przewodnik do Białej Książki
(do Wzoru umowy o usługach klient/konsultant)

Przewodnik do Białej Książki
(do Wzoru umowy o usługach klient/konsultant)

Tytuł oryginału: The White Book Guide
Edycja: Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1997 – angielski tekst 1. wydania FIDIC 1991 i tłumaczenie polskie
ISBN: 83-86810-03-3
Opis:

Przewodnik do Białej Książki: (1) stanowi pomoc dla tych, którzy chcą sformułować umowę na doradztwo, używając Białej Książki tak jak została opublikowana lub w charakterze głównego źródła informacji, oraz (2) dostarcza pewnego uzasadnienia postanowień Białej Książki.

Cena netto: 60 PLN
Cena brutto: 63 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Umowa o podwykonanie usług doradczych

Umowa o podwykonanie usług doradczych

Tytuł oryginału: Sub-consultancy agreement
Edycja: Wydanie angielsko-polskie 2003 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1992)
ISBN: 83-86810-15-7
Opis:

Ilość Stron: 47

Cena netto: 24 PLN
Cena brutto: 25.2 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Umowa konsorcjum przy usługach doradczych

Umowa konsorcjum przy usługach doradczych

Tytuł oryginału: Joint Venture (Consortium) Agreement
Edycja: Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 2003 – angielski tekst 2. wydania FIDIC 1992 i tłumaczenie polskie
ISBN: 83-86810-16-5
Opis:

Dokument ten polecany jest do użycia przy umowach na utworzenie konsorcjum dla złożenia klientowi propozycji i wykonania usług doradczych.

Cena netto: 24 PLN
Cena brutto: 25.2 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Wybór według zdolności

Wybór według zdolności

Tytuł oryginału: Selection by Ability
Edycja: Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 1995 – angielski tekst 1. wydania FIDIC 1975 i tłumaczenie polskie
ISBN: 83-901937-9-5
Opis:

Dokument ten podaje wytyczne FIDIC odnośnie wyboru inżyniera konsultanta na podstawie jakości, czyli zasady jego wyboru według zdolności do odpowiedniego wykonania usług, a nie tylko według ceny tych usług.

Cena netto: 12 PLN
Cena brutto: 12.6 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności materialnej

Ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności materialnej

Tytuł oryginału: Professional Liability Insurance
Edycja: Wydanie dwujęzyczne COSMOPOLI 2006 – angielski tekst 1. wydania FIDIC 1991 i tłumaczenie polskie
ISBN: 978-83-86810-20-8
Opis:

Dokument ten stanowi przystępne wprowadzenie do kwestii ubezpieczenia inżynierów konsultantów

Cena netto: 24 PLN
Cena brutto: 25.2 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Procedura przetargowa

Procedura przetargowa

Tytuł oryginału: Tendering procedure
Edycja: Wydanie angielsko-polskie 1992 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1982)
ISBN: 83-901937-6-0
Opis:

Ilość Stron: 36

Cena netto: 18 PLN
Cena brutto: 18.9 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Standardowy formularz prekwalifikacyjny dla wykonawców

Standardowy formularz prekwalifikacyjny dla wykonawców

Tytuł oryginału: STANDARD PRE-QUALIFICATION FORM FOR CONTRACTOR
Edycja: Wydanie angielsko-polskie 1992 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1982)
Cena netto: 14 PLN
Cena brutto: 14.7 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

ZAMAWIANIE TOWARÓW- STANDARDOWE MATERIAŁY PRZETARGOWE WEDŁUG BANKU ŚWIATOWEGO

ZAMAWIANIE TOWARÓW- STANDARDOWE MATERIAŁY PRZETARGOWE WEDŁUG BANKU ŚWIATOWEGO

Tytuł oryginału: STANDARD BIDDING DOCUMENTS PROCUREMENT OF GOODS
Edycja: pierwsza 1995
ISBN: 83-86810-00-9
Cena netto: 12 PLN
Cena brutto: 12.6 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedur FIDIC

Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedur FIDIC

Edycja: WYDANIE 2015 POPRAWIONE I UZUPEŁNIONE
ISBN: 83-921420-6-3
Opis:

Autor: Zbigniew J. Boczek

Już w sprzedaży

Cena netto: 120 PLN
Cena brutto: 126 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Kontrakty budowlane

Kontrakty budowlane

Edycja: Edycja Pierwsza 2017
ISBN: 978-83-64795-28-2
Opis:

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia prawne i praktyczne aspekty dotyczące umów stosowanych w budownictwie, zwłaszcza umów o roboty budowlane oraz o dzieło, w świetle Kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego. Stanowi też pierwsze na polskim rynku opracowanie zawierające szczegółowe omówienie wszystkich istotnych klauzul Warunków Kontraktowych FIDIC (Czerwonej, Żółtej i Srebrnej Księgi), wraz z ich analizą na podstawie przepisów prawa, dostępnego orzecznictwa i praktyki kontraktowej. Znajomość umów zawieranych z wykorzystaniem warunków kontraktowych, biorąc pod uwagę ich rozbudowany i szczegółowy charakter, jest kluczowa dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny, od zamawiających i wykonawców, inżynierów kontraktu, projektantów, podwykonawców, po UZP, kancelarie prawne, doradców technicznych i biznesowych, a także sędziów i arbitrów rozstrzygających spory z kontraktów budowlanych. Książka skupia się na kwestiach istotnych dla praktyki kontraktowej i sądowej. Szczegółowo analizuje zagadnienia dotychczas w piśmiennictwie polskim nieopracowane.

Pozycja jest adresowana zarówno do praktyków, jak i do przedstawicieli nauki prawa, poszukujących wnikliwych analiz orzecznictwa. Publikacja zawiera wzory umów z komentarzem.

Autor

Hubert Wysoczański – adwokat, doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie przy realizacji projektów oraz rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych w zakresie budownictwa, energetyki, zamówień publicznych i handlu. Specjalista w obszarze umów o roboty budowlane i Warunków Kontraktowych FIDIC. Reprezentuje inwestorów i wykonawców projektów infrastrukturalnych dotyczących m.in. budowy autostrad, dróg ekspresowych, elektrowni, linii elektroenergetycznych, farm wiatrowych, kopalni, kompleksów komercyjnych. Zajmuje się również postępowaniami administracyjnymi i sądowymi dotyczącymi przygotowania procesu inwestycyjnego. Absolwent prawa na University of Melbourne w Australii oraz Bucerius Law School w Hamburgu. Autor publikacji z zakresu prawa umów o roboty budowlane, prawa energetycznego i arbitrażu, w tym pierwszej na polskim rynku monografii poświęconej zmianie treści umowy o roboty budowlane i warunkom FIDIC, pt. Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC, Warszawa 2017.

Cena netto: 90.475 PLN
Cena brutto: 95 PLN


Dodaj do koszyka

Przejdz do swojego koszyka

Koszyk

Koszyk jest pusty!

Newsletter SIDiR

Otrzymuj najnowsze informacje o szkoleniach i konferencjach prosto na swoją skrzynkę pocztową