Złote Zasady FIDIC to wytyczne, jak należy tworzyć umowy o roboty budowlane, by realizować je efektywnie i sprawnie. FIDIC podkreśla, że oparcie Warunków Szczególnych umowy na Złotych Zasadach to konieczne kryterium, by umowa mogła być nazywana kontraktem FIDIC.

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców od lat promuje dobre praktyki w tym zakresie. W sekcji „Do pobrania” udostępniliśmy polskie tłumaczenie Złotych Zasad FIDIC, natomiast więcej na ten temat można dowiedzieć się z poniższych artykułów:

„ZŁOTE ZASADY” – nie tylko w umowach, w których zastosowanie mają Warunki Kontraktowe FIDICZłote zasady FIDIC w nowych warunkach kontraktowych FIDIC z 2017 r.

Pobierz Złote zasady FIDIC z zakładki Do pobrania