W ramach partnerstwa z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego uruchamiamy nowy kierunek studiów podyplomowych: Inżynier Kontraktu.

Kierunek ma na celu przygotować przyszły i obecny personel Inżynierów Kontraktu, w tym Inżynierów Rezydentów do skutecznego i efektywnego zarządzania przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem procesów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

W trakcie studiów zostaną szeroko omówione aspekty prawne, w tym aktualne orzecznictwo dotyczące realizacji inwestycji budowlanych, standardy realizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie, a w szczególności Warunki Kontraktowe Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz pozasądowe metody rozstrzygania sporów.

Program studiów został opracowany przez ekspertów i praktyków działających na rynku inwestycji budowlanych. Zajęcia są nastawione na zdobywanie umiejętności praktycznych niezbędnych w kontroli jakości i postępu robót budowlanych. Podczas ćwiczeń uczestnicy w praktyce będą zapoznawać się z omawianymi tematami oraz będą rozwiązywać konkretne przypadki jakie mogą się pojawiać w pracy Inżyniera Kontraktu.

Większość wykładowców to członkowie SIDiR.

ZAPRASZAMY.

Więcej informacji i zapisy: Inżynier Kontraktu (lazarski.pl)