Poniżej prezentujemy analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych podczas VII edycji Konferencji Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Sądu Arbitrażowego przy SIDiR „Roszczenia związane z Covid-19 w budownictwie: Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej”.

Pobierz prezentacje wyników w formacie PDF.