Koleżanki i Koledzy,

W dniu 05.08.2017r. (sobota) planowana jest wycieczka pn. „Wymiana wiedzy na budowie drogi ekspresowej S7 odc. Chęciny – granica woj. świętokrzyskiego”. Wycieczka ma charakter techniczno-szkoleniowy połączona ze spotkaniem integracyjnym. Celem wycieczki jest zdobycie cennego doświadczenia, wymiany wiedzy, zdobycia kontaktów zawodowych oraz integrację.

Wycieczka planowana jest na:

  1. Budowę drogi ekspresowej S7 odc. Chęciny – Jędrzejów
    Na odcinku o długości 21,533 km powstaną 3 dwupoziomowe węzły drogowe, 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, sieć dróg dojazdowych, 11 wiaduktów
    w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy.
  2. Budowę drogi ekspresowej S7 odc. Jędrzejów – granica woj. świętokrzyskiego
    Na odcinku o długości 19,932 km zostanie wybudowanych 6 mostów, 1 przejście podziemne, 11 wiaduktów, 3 przejazdy gospodarcze, 2 kładki dla pieszych, przygotowanie terenów pod budowę 2  Miejsc Obsługi Podróżnych typ I, powstaną również 4 dwupoziomowe węzły drogowe oraz 12 dwupoziomowych przejazdów dla dróg poprzecznych.

Po wycieczce planowane jest spotkanie integracyjne na Zamku Królewskim w Chęcinach oraz Zamku Rycerskim w Sobkowie.

Plan wycieczki:

Data: 05.08.2017r. (sobota)

Część I – Wymiana wiedzy

10:00 – 10:15 Zbiórka na parkingu przed Zamkiem Królewskim w m. Chęciny

10:30 – 12:00 Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Chęciny – Jędrzejów

12:15 – 12:45 Lunch (opcjonalnie)

13:00 – 14:30 Budowa drogi S7 odc. Jędrzejów – gr. woj. świętokrzyskiego

Część II – Integracyjna

15:00 – 16:30 Wieża widokowa (widok na S7) i zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach

17:00 Zwiedzanie Zamku Rycerskiego w Sobkowie

Szczegóły organizacyjne:

Zapewnienie transportu podczas wycieczki: 32 zł
Wejście na Zamek Królewski w Chęcinach: 12 zł
Spotkanie integracyjne na Zamku Rycerskim w Sobkowie: 50 zł
Całkowity koszt wycieczki: 100 zł*

*Koszty wycieczki dla członków pokrywa SIDiR.

Chętni muszą dojechać na koszt własny do miejscowości Chęciny (Zamek Królewski w Chęcinach, parking przed Zamkiem).

Opcjonalnie lunch na koszt własny.

Aby wycieczka ze spotkaniem powiodła się, musi zadeklarować chęć uczestnictwa wystarczająca liczba Koleżanek i Kolegów (nie mniej niż 15 osób).
Ze względów organizacyjnych Chętnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 23.07.2017 r. (włącznie).

Do zobaczenia!
Grzegorz Piskorz
Koło Młodych Profesjonalistów przy SIDiR

Do pobrania

Zaproszenie na wycieczkę

Rejestracja udziału

Wydarzenie zakończone.