Zaborowska Agnieszka


Zaborowska Agnieszka


Zaborowska Agnieszka

Adwokat – „Zaborowska Kancelaria Adwokacka”

Specjalistka w takich obszarach, jak: warunki kontraktowe FIDIC w inwestycjach liniowych, zamówienia publiczne, realizacja publicznych projektów budowlanych.

Doradza przy największych przetargach infrastrukturalnych w Europie. W jej portfolio znajdują się projekty, które mają wpływ na funkcjonowanie gospodarki Polski, jako całości i przekładają się bezpośrednio na standard życia obywateli. Wymaga to doskonałej znajomości przepisów w kontekście  wymagań technicznych, inżynierii, nowoczesnych technologii i rozwiązań środowiskowych.

Specjalizuje się w unikalnym na rynku doradztwie: „uczestnictwo w składach personelu kluczowego podmiotu sprawującego nadzór nad robotami realizowanymi na rzecz największego inwestora publicznego w Polsce – GDDKiA”. Nadzorowała  budowy o wartości ponad 2 miliardów PLN: S19 odcinek II  (665 mln), S51 (390 mln), S19 odcinek I (390 mln), S8 (330 mln), autostrada A2 odcinek II (300 mln), S3 (228 mln), autostrada A2 odcinek I (200 mln).

Uznanie w świecie zawodowym potwierdza nagroda w konkursie TOP WOMEN IN REAL ESTATE 2023r., gdzie zwyciężyła w kategorii People’s Choice i została finalistką w kategorii Legal Advisory Services.

Częsta prelegentka na kongresach branżowych i naukowych. Autorka publikacji książkowych i artykułów eksperckich. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wcześniej na SGGW.

Od 2019 r. prowadzi własną specjalistyczną kancelarię – „Zaborowska Kancelaria Adwokacka”. Ma 17 lat doświadczenia zawodowego.

Prowadzi szkolenia

  • Zamówienia publiczne – nowe PZP
  • Zamówienia publiczne – waloryzacja
  • Wadium w nowym PZP
  • System zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r
  • FIDIC – zastosowanie w Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  • Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa
  • Zmówienia publiczne jako forma współpracy biznesowej

Publikacje

Współautorka 5 książek:

  1. Leksykon zamówień publicznych, pod red. W.Dzierżanowski, M.Sieradzka, P.Szustakiewicz, wyd. Wolters Kluwers 2020
  2. Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych, pod red. W.Jarzyński, wyd. Must Read Media 2020