SIDiR objęło Honorowym Patronatem publikację pt. „Kontrakty budowlane. Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, FIDIC, VOB” autorstwa Pana Huberta Wysoczańskiego (doktorant UJ, Kraków, Kancelaria K&L Gates, Warszawa).

Uważamy, że książka będzie doskonałym nośnikiem reklamowym w naszej grupie zawodowej. Dla naszych reklamodawców przygotowaliśmy kompleksową ofertę reklamową. 

Kilka słów o wydawnictwie:

Planowana data wydania publikacji – marzec 2017 r. (nakład 3000 egz.; format B5; objętość około 330 stron).

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia tematykę umów stosowanych w budownictwie, zwłaszcza umów o roboty budowlane oraz umów o dzieło. Szczegółowo omówiono zasady rządzące kontraktami budowlanymi zawieranymi na podstawie międzynarodowych warunków kontraktowych FIDIC (Czerwonej, Żółtej i Srebrnej Księgi FIDIC) oraz niemieckich wzorców VOB. Książka analizuje również ramy prawne dla kontraktów budowlanych wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych. Znajomość umów zawieranych z wykorzystaniem warunków kontraktowych, biorąc pod uwagę ich rozbudowany i szczegółowy charakter, jest kluczowa dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w szeroko pojęty proces budowlany, od zamawiających i wykonawców, inżynierów kontraktu, projektantów, podwykonawców, po Urząd Zamówień Publicznych, kancelarie prawne, doradców technicznych i biznesowych, a także sędziów i arbitrów rozstrzygających spory z kontraktów budowlanych. Z uwagi na analizę polskiego i zagranicznego orzecznictwa oraz źródeł naukowych, książka powinna cieszyć się zainteresowaniem również w kręgach akademickich.

Publikacja zawiera wzory umów, schematy oraz rysunki.

Cennik reklamy:

Moduł reklamowy Format reklamy Cena netto
w PLN
1 strona reklamowa prawa 165 x 235 mm +5 mm na spad z każdej strony 7 000
1 strona reklamowa lewa 165 x 235 mm +5 mm na spad z każdej strony 6 000
rozkładówka 2 strony reklamowe (obok siebie) 165 x 235 mm +5 mm na spad z każdej strony (jedna strona) 10 000
logo firmy z danymi adresowymi*   1 000
przygotowanie graficzne reklam jw. 500

* Strona przeznaczona dla wszystkich firm reklamujących się w książce


Do podanych cen trzeba doliczyć VAT w wysokości 23%

Kontakt

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem reklamy, prosimy o kontakt drogą elektroniczną: [email protected] lub telefonicznie: +48 511 976 357.

Format reklamy

Format plików: pdf; rozdzielczość 300 dpi; fonty zamienione na krzywe

Reklama wydrukowana będzie na papierze kreda błysk 135 g/m2.

Ostateczny termin na przesyłanie reklam: 10 marca 2017 r.