Koleżanki i Koledzy,

Grupa Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Technische Universität Dresden Freunde Des Bauingenieurwesens zapraszają na wycieczkę szkoleniowo-techniczną organizowaną pod hasłem „Wymiana wiedzy”.

czwartek 18 listopada 2021 r. planowana jest wycieczka szkoleniowo-techniczna na budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Inwestycja obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą; budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym. Kanał żeglugowy ma mieć 1 km długości i 5 metrów głębokości. Docelowo ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 metrów, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a Wykonawcą konsorcjum firm N.V. Besix SA, NDI S.A. i NDI Sp. z o.o.

Celem wycieczki jest zdobycie doświadczenia, wymiany wiedzy, pozyskanie nowych kontaktów zawodowych oraz wspólna integracja.

Ale to nie wszystko!

Wycieczka połączona jest z wizytą i pobytem w Gdańsku studentów z Technische Universität Dresden (Niemcy). Jest to wielkie wyróżnienie i zaszczyt dla SIDiR współpracować z Technische Universität Dresden, jak również okazja dla wszystkich uczestników wydarzenia do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów międzynarodowych.

Serdecznie zapraszamy!

Planowany program wycieczki:

9:00 Wyjazd z Gdańska
Część szkoleniowo-techniczna
10:30 – 14:00 Budowa kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
Część integracyjna
14:00 – 15:00 Obiad w formule „każdy płaci za siebie”.

Dojazd:

Dojazd na koszt własny.

Szczegóły organizacyjne:

Ze względów bezpieczeństwa oraz wymagań przepisów BHP prosimy o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej na czas przebywania na terenie budowy (kaski ochronne, kamizelki ostrzegawcze, odpowiednie obuwie oraz maseczki).

Liczba miejsc ograniczona.

Ze względów organizacyjnych chętnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 12.11.2021 r. (włącznie).

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: [email protected]

W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt: [email protected]

Do zobaczenia.
Grzegorz Piskorz
Członek Zarządu
Grupa Młodych Profesjonalistów
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców