SIDiR został zaproszony do współorganizowania październikowego spotkania/warsztatów organizowanych przez holenderską firmę PRO6managers w Ambasadzie Holandii w Warszawie.

Spotkanie będzie częścią jubileuszowego spotkania PRO6managers organizowanego w Warszawie w związku z 10-leciem działalności firmy.

Osoby chętne do współorganizowania spotkania (przedstawieniu prezentacji czy poprowadzeniu paneli dyskusyjnych) są proszone o kontakt z członkiem zarządu SIDiR Panem Marcinem Mikulewiczem ([email protected]).

Aktualizacja

Warsztaty odbędą się 12. października w Ambasadzie Holandii, przewidywana ilość miejsc 50-60.

Aktualizacja 2

Program oraz możliwość zapisu na warsztaty na stronie https://sidir.pl/wspolne-warsztaty-sidir-pro6managers-szczegoly/


Pobierz prezentacje firmy PRO6managers: