Szanowni Państwo,

W imieniu Grupy Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców zapraszamy na warsztaty

Praktyczne aspekty opracowywania i weryfikowania analiz terminowych uwzględniających najczęstsze przeszkody występujące na kontraktach budowlanych z uwzględnieniem oprogramowania MS Project

Opis warsztatów:

Harmonogram rzeczowo finansowy jest kluczowym elementem dla zaplanowania optymalnej produkcji budowlanej, śledzenia postępów robót, kontraktowania podwykonawców czy też zamawiania materiałów. Dlatego też bardzo istotne jest wprowadzanie dla każdego asortymentu robót rzeczywistych czasów trwania.

Dobrą praktyką jest również wprowadzenie do harmonogramu wartości finansowych robót, co umożliwi na późniejszym etapie kontrolę przerobów. W przypadku wystąpienia na Kontrakcie przeszkód wpływających na opóźnienie robót, prawidłowo opracowany harmonogram pozwala także na opracowanie analizy terminowej uprawniającej do zmiany terminu.

Doświadczenie pokazuje, że zarówno Wykonawcy jak i przedstawiciele Nadzoru/Inwestora mają problemy z opracowaniem prawidłowego harmonogramu uwzględniającego powyższe aspekty, bądź też z weryfikacją otrzymanych opracowań.

Podczas zaplanowanych warsztatów omówimy najczęstsze przyczyny występowania opóźnień na etapie projektowania i realizacji Kontraktów oraz zaprezentujemy możliwości uwzględnienia ich w harmonogramie
z uwzględnieniem ich wpływu na ścieżkę krytyczną Kontraktu. Przedstawimy najczęstsze błędy w tego typu opracowaniach oraz analizach opracowań dokonywanych przez przedstawicieli Nadzoru/Inwestora.

Warsztaty są przewidziane dla osób posiadających podstawową wiedzę w zakresie opracowywania harmonogramów, które pragną nabyć lub odświeżyć wiedzę na temat przygotowania analiz terminowych, czy też po prostu, a może przede wszystkim, chcą zyskać inny punkt widzenia w tym temacie.

W trakcie warsztatów przewidziany będzie czas na dyskusję.

Program warsztatów:

9:00 – 9:30
Powitanie i omówienie przedmiotu warsztatów

9:30 – 14:00

 1. Identyfikacja przyczyn opóźnień w realizacjach Kontraktów
  1. Opóźnienia w budownictwie
  2. Przyczyny opóźnień na etapie projektowania
  3. Przyczyny opóźnień na etapie realizacji
 2. Analizy terminowe
  1. Harmonogram bazowy
  2. Harmonogram opóźnień
  3. Budowa i analiza ścieżki krytycznej

Termin i miejsce:

20 kwietnia 2024 r. (sobota), godz. 9:00

Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 404

Zapisy:

Drogą mailową na adres: [email protected]

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają Członkowie SIDiR.

Prowadzący:

Mariusz Nowacki

Mariusz Nowacki

Magister inżynier budownictwa. Absolwent Politechniki Łódzkiej.

Wieloletni Członek SIDIR. Posiada bogate doświadczenie w realizacji największych kontraktów infrastrukturalnych w Polsce od stanowiska inżyniera budowy po zastępcę dyrektora kontraktu. Autor 100+ harmonogramów, wielu analiz terminowych i ekspertyz dla większości firm budowlanych realizujących duże projekty infrastrukturalne w Polsce.

 

Grzegorz Piskorz

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa transport i geodezja, specjalność inżynieria przedsięwzięć budowlanych.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Krakowskiej.

Przewodniczący Grupy Młodych Profesjonalistów SIDiR. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze budownictwa infrastrukturalnego
w wykonawstwie i w zarządzaniu kontraktami na etapie przygotowania oferty, projektowania i realizacji inwestycji drogowo-mostowych w Polsce realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC i PZP.

Zapraszamy

Grupa Młodych Profesjonalistów

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców