Zapraszamy do przeczytania relacji z warsztatów.


Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Koła Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców zapraszamy na spotkanie Koła YP połączone z warsztatami dla Młodych Profesjonalistów pt.:

„Rola planowania i harmonogramowania robót budowlanych w dobie problemów związanych z realizacją kontraktów budowlanych”

Opis warsztatów:

Na przebieg procesu budowlanego w czasie ma wpływ wiele czynników, które w efekcie mogą stać się przyczyną nieterminowego ukończenia kontraktu budowlanego.

W codziennej praktyce inżynierskiej poruszamy się na budowach pośród harmonogramów, terminów do utrzymania, postępu prac, kamieni milowych, zapisów kontraktowych – często nie mając świadomości jak ważnym jest planowanie i harmonogramowanie robót budowlanych.

W większości realizowane kontrakty przez firmy budowlane nie kończą się w terminie lub nie mieszczą się w zaplanowanych budżetach.

W rzeczywistości może dochodzić do skrajnych sytuacji gdy koszty opóźnień przewyższają koszty kontraktu. Firmy budowlane zwykle nie kalkulują kosztów opóźnień, a wielu Menadżerów nie ma świadomości, że ryzykują straty, jeśli kontrakt się opóźni.

W dobie problemów związanych z realizacją kontraktów budowlanych jednym z rozwiązań jest świadomość wagi planowania, jak również jego jakość.

W czasie tworzenia szczegółowego harmonogramu daje się wyłapać większość problemów z późniejszej realizacji kontraktu. Wiedza na ten temat i odpowiednio wcześnie podjęte działania w celu ograniczenia zaistnienia opóźnień, a być może ich eliminacja, z pewnością przyczyni się do zmniejszenia skali tych opóźnień w kontraktach budowlanych.

Wiedząc, że terminy zakończenia projektów budowlanych z zasady się opóźniają Inwestorzy, żądają od Wykonawców określenia nieprzekraczalnych terminów realizacji. Z kolei Wykonawcy stosują mechanizm obronny dodając zapas czasowy do czasu realizacji każdego zadania.
W dobie aktualnych problemów niestety, nawet spory zapas czasu nie pomaga zrealizować kontraktu w terminie. Dlaczego?

Na to pytanie i wiele innych odpowiemy na warsztatach. Zapraszamy!

Celem warsztatów jest podkreślenie roli i jakości planowania i harmonogramowania robót budowlanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie ścieżką krytyczną harmonogramu.
Warsztaty będą prowadzone w formule wykładowo-warsztatowej, urozmaicone o studium przypadku roszczenia o przedłużenie terminu realizacji robót.

Warsztaty te są polecane szerokiemu gronu osobom, które pragną odświeżyć swą wiedzę na temat planowania i harmonogramowania robót budowlanych jak również osobom związanym z zarządzaniem kontraktami, którzy często widzą skutki złego planowania.

Ramowy program wydarzenia:

Część I

10:00 ÷ 10:15 – Powitanie i prezentacja działań Koła Młodych Profesjonalistów na 2019r.

10:15 ÷ 11:45 – I blok warsztatów

12:00 ÷ 12:15 – Przerwa

12:15 ÷ 13:45 – II blok warsztatów

13:45 ÷ 14:00 – Podsumowanie warsztatów

Część II

14:00 – spotkanie integracyjne

Druga część wydarzenia, w formie „każdy płaci za siebie”, odbędzie się w jednym z lokali w centrum Krakowa.

Ze względów organizacyjnych i logistycznych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 27 marca 2019 r. na adres email:  [email protected] lub [email protected]

Termin i miejsce:

30 marca 2019 r.(sobota), godz. 10:00
Kraków, ul. Szlak 65

Informacja:

Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie ukończenia warsztatów firmowane przez SIDiR.

Prowadzący:

Aneta Cichy

Absolwentka Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Zarządzania w Budownictwie oraz Instytut Inżynierii Drogowej Kolejowej i Transportu. Planista z 11 letnim doświadczeniem, które zdobywała na projektach infrastrukturalnych, kubaturowych i hydrotechnicznych zarówno w oparciu o tradycyjny system „wybuduj” (ang. Design – Bid – Build) oraz o system „zaprojektuj i wybuduj” (ang. Design & Build). Na co dzień opracowuje, analizuje i aktualizuje harmonogramy radiacyjne oraz roszczeniowe sporządzane w narzędziach planistycznych (Primavera, Tilos, MS Project).

Grzegorz Piskorz

Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR, członek komitetu sterującego Młodych Profesjonalistów EFCA, członek Zarządu SIDiR, Wykładowca na studiach podyplomowych. Zdobywał doświadczenie w wykonawstwie biorąc udział przy realizacji projektów infrastrukturalnych, opartych na Prawie Zamówień Publicznych oraz FIDIC. Jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, drogowej i konstrukcyjno-budowlanej. Członek Kolegium Redakcyjnego Biuletynu „Konsultant”. Autor publikacji z zakresu zarządzania w budownictwie. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, licznych studiów podyplomowych w zakresie min. zarządzania projektami, procedur FIDIC i zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego, a obecnie doktorant na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Do pobrania

Zaproszenie

Rejestracja udziału

Wydarzenie zakończone.