Finanse w kontraktach budowlanych

15.04.2024, Warszawa

Korzyści

Nauczysz się w jaki sposób można rozliczać kontrakty na roboty i na usługi w budownictwie

Dowiesz się, jakie są wady i zalety poszczególnych metod rozliczania kontraktów

Poznasz w praktyce obszary, które mogą powodować spory na budowie.

Program

Moduł 1. Metody rozliczania kontraktów

 • Rozliczanie kontraktów
 • Procedury rozliczeń oraz niezbędne dokumenty
 • Metody wyceny kosztów w okresie przedłużenia umowy
 • Metody szacowania i weryfikacji kosztów pośrednich wykonawcy, w tym kosztów zarządu.

Moduł 2. Spory powstałe na tle rozliczeń

Metodyka

Szkolenie jest zaplanowane w formie, krótkich wykładów, które następnie są utrwalone warsztatami.

Prowadzący

Zejer Paweł

Zejer Paweł

Członek Zarządu Instytutu Analiz Budowlanych INAB.

Ekspert w zakresie analiz terminowych, ekonomicznych, technicznych oraz zarządczych w budownictwie. Rozjemca i arbiter.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), oraz rozjemca z listy krajowej SIDiR. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingowych (EFCA). Od wielu lat dzieli czas miedzy zarządzaniem projektami a szkoleniami dzieląc się zdobytym doświadczeniem i wiedzą.

Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej przedmiotów związanych z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC. Certyfikowany trener z listy SIDiR.

Jest „ambasadorem” metody BVA (Best Value Aproach), której twórcą jest dr. Dean Kashiwagi. W 2019 roku ukończył kurs „Train the Trainers”.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, ocenie wpływu przeszkód w realizacji inwestycji na termin realizacji robót. Jest współautorem ponad 30 opinii w tym zakresie. Opinie w opracowaniu, których brał udział lub nimi kierował dotyczyły: obiektów kubaturowych (biurowce, obiekty komercyjne),  inwestycji infrastrukturalnych (drogi, koleje, obiekty morskie oraz lotnicze, oczyszczalnie ścieków i inne) oraz obiektów przemysłowych (fabryki, elektrociepłownie)

Zejer Paweł

Członek Zarządu Instytutu Analiz Budowlanych INAB.

Ekspert w zakresie analiz terminowych, ekonomicznych, technicznych oraz zarządczych w budownictwie. Rozjemca i arbiter.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), oraz rozjemca z listy krajowej SIDiR. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingowych (EFCA). Od wielu lat dzieli czas miedzy zarządzaniem projektami a szkoleniami dzieląc się zdobytym doświadczeniem i wiedzą.

Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej przedmiotów związanych z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC. Certyfikowany trener z listy SIDiR.

Jest „ambasadorem” metody BVA (Best Value Aproach), której twórcą jest dr. Dean Kashiwagi. W 2019 roku ukończył kurs „Train the Trainers”.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, ocenie wpływu przeszkód w realizacji inwestycji na termin realizacji robót. Jest współautorem ponad 30 opinii w tym zakresie. Opinie w opracowaniu, których brał udział lub nimi kierował dotyczyły: obiektów kubaturowych (biurowce, obiekty komercyjne),  inwestycji infrastrukturalnych (drogi, koleje, obiekty morskie oraz lotnicze, oczyszczalnie ścieków i inne) oraz obiektów przemysłowych (fabryki, elektrociepłownie)

Prowadzi szkolenia

Nazwa szkolenia Czas trwania

Finanse w kontraktach budowlanych

Najbliższe terminy
1 dzień
 • BVA (Best Value Approach) – jako jedyna osoba w Polsce posiadam certyfikat potwierdzający szkolenie TTT, potwierdzone zdanym egzaminem oraz przygotowanie do prowadzenia projektów zgodnie z metodą BVA. Certyfikat jest wydany przez twórcę BVA Deana Kashiwagi PhD. P.E. (Kashiwagi Solution Group Inc.)
 • Zarządzanie projektami i kontraktami w budownictwie w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
 • Budowanie harmonogramów realizacji projektów/kontraktów budowalnych
 • Analizy harmonogramów z wyznaczaniem wpływu przeszkód na terminy realizacji umów
 • Metody rozliczania kontraktów
 • Zarządzanie sporami i ich rozstrzyganie
 • Zarządzanie projektami według metodyki PCM („project cycle management”)

Przebyte szkolenia

 • TTT w BVA, Arizona – Kurs „Train the trainer” zakończony egzaminem i certyfikatem A
 • BVA, Arizona – Kurs BVA zakończony egzaminem i certyfikatem B+
 • Construction Quality Management for Contractors, U.S Army Corps of Engineers
 • Szkolenie dla mediatorów Ośrodka Mediacji przy SIDiR w zakresie technik mediacyjnych i aspektów mediacji
 • Złota Książka FIDIC a inwestycjach realizowanych jako partnerstwo publiczno – prywatne. SIDiR.
 • Orzeczenia w postępowaniu rozjemczym i arbitrażowym. Skład sądu polubownego – arbitrzy, rozjemcy. SIDiR.
 • International Dispute Adjudication & Arbitration Seminar pod auspicjami BRBF
 • Aspekty finansowe projektu
 • Komunikacja I praca zespołowa w projekcie
 • Metodyka Project Management
 • Primavera Project Planner, Basic Course
 • Prawne aspekty umów
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Aspects of management, supervision and accounting of projects co-financed from the cohesion fund

Publikacje

„7 zasad efektywnego roszczenia waloryzacyjnego”, M. Pikos, P. Szymański, P. Zejer, Biuletyn Konsultant nr 64, grudzień 2022 r.

Miejsce szkolenia

ul. Trębacka 4 lok. 404 (4 piętro) Warszawa.

Możliwość parkowania samochodów na ulicy bezpośrednio przed budynkiem i sąsiednich ulicach. Duży ogólnodostępny parking, przed Teatrem Wielkim, znajduje się w odległości około 200m.

Uwaga! parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się pętla autobusowa, wyszukiwarka połączeń ZTM.

Rejestracja on-line

* Pola wymagane

Dane do wystawienia faktury VAT:
Cena netto
900 zł
Brutto (23% VAT): 1107 zł

Rejestracja on-line Rejestracja druk Korzyści Program Metodyka Prowadzący Miejsce szkolenia

Numer konta:

26 1910 1048 2252 0362 5222 0001