W imieniu Koła Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Zakładu Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w ramach cyklu spotkań ze studentami pt. „SIDiR na Uczelniach”, mamy zaszczyt zaprosić na Seminarium pt. „Inżynier Konsultant jako atrakcyjna ścieżka kariery zawodowej”

Cel seminarium

Celem seminarium jest przedstawienie działalności Koła Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz prezentacja roli i zakresu działań Inżyniera Konsultanta jako jednego z możliwych kierunków kariery zawodowej dla przyszłych inżynierów budownictwa. Podczas seminarium poruszony zostanie temat problematyki zarządzania kontraktów budowlanych z jaką Inżynier Konsultant spotyka się w codziennej pracy. Seminarium skierowane jest do studentów studiów magisterskich kierunku budownictwo Politechniki Warszawskiej oraz zainteresowanych osób.

Termin i miejsce

13 grudzień 2019 r. godz. 12:15 – 14:00
Warszawa, al. Armii Ludowej 16, sala 407

Prowadzący

Seminarium poprowadzi Tomasz Latawiec – Prezes Zarządu SIDiR oraz mgr inż. Grzegorz Piskorz – Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR, Członek Zarządu SIDiR.

Zapraszamy!
Koło Młodych Profesjonalistów
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
oraz
Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Do pobrania

Zaproszenie
Plakat