Koleżanki i Koledzy,

W ramach inicjatywy „SIDiR na uczelniach” w dniu 2 kwietnia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie ze studentami. Tym razem gościliśmy
w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Organizatorami byli Koło Młodych Profesjonalistów Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Katedra Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego Inwestycji i Nieruchomości.

Seminarium prowadził kol. Grzegorz Piskorz – Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów przy SIDiR.

Podczas seminarium mieliśmy zaszczyt wygłosić wykład pn. „Praktyka negocjacji i realizacji kontraktów budowlanych na rynku inwestycyjnym”.

Celem merytorycznym wykładu było przybliżenie praktycznych wskazówek oraz podstawowej wiedzy w zakresie:

  • cyklu życia kontraktu i procesów z nim związanych oraz podkreślenie ich aktywności w czasie realizacji kontraktu,
  • negocjacji, które są nieodzownym elementem każdego projektu. Wskazano potencjalne obszary negocjacji w umowach o roboty budowlane, takie jak m.in. terminy czy wynagrodzenie. Należy wspomnieć, iż największą ciekawość wśród słuchaczy wzbudził obszar dotyczący kar umownych,
  • aktualnej sytuacji na rynku inwestycyjnym z uwagi na gwałtowny wzrost cen materiałów i koszty realizacji inwestycji budowlanych, gdzie skutki tych problemów odczuły sektory takie jak: drogowy, kolejowy, energetyczny, przemysłowy i mieszkaniowy,
  • potencjalnych czynników przyczyn opóźnień realizacji kontraktów budowlanych realizowanych w oparciu o system „wybuduj”
    i „zaprojektuj i wybuduj”.

Jednym z celów wydarzenia była również promocja zawodu Inżyniera Konsultanta jako atrakcyjnej i różnorodnej ścieżki kariery – studentom, którzy w przyszłości staną się liderami naszej branży.

Przedstawiono, że praca w tym zawodzie jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego podnoszenia kwalifikacji oraz utrzymywania swojej wiedzy i umiejętności na poziomie odpowiadającym aktualnemu stanowi w dziedzinach techniki, prawa, zarządzania i ekonomii.

Wystąpienie kończyła prezentacja działalności SIDiR oraz Koła Młodych Profesjonalistów. Punktem wzbudzającym największe zaciekawienie wśród studentów była prezentacja działalności Koła, w tym organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, wycieczek szkoleniowo-technicznych oraz Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów.

Studenci dowiedzieli się jakie są założenia programowe grupy, jaka jest jej działalność i co można zyskać wstępując w szeregi Koła Młodych Profesjonalistów.

Podczas prezentacji podkreślono główne cele, którymi są m.in. pomoc Młodym Profesjonalistom w zbudowaniu i umocnieniu silnej i stabilnej pozycji na rynku pracy oraz zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji Młodych Profesjonalistów.

W seminarium uczestniczyła liczna grupa studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykazali bardzo duże zainteresowanie oraz aktywność w podczas naszego spotkania, niejednokrotnie zadając pytania.

Aplauz zakończył kolejne spotkanie „SIDiR na uczelniach”.

W imieniu SIDiR pragniemy złożyć podziękowania dla Pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Studenckiego Koła Naukowego Inwestycji i Nieruchomości za zaproszenie oraz organizację Seminarium pn. „SIDiR na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika”, a w szczególności Pani prof. dr hab. Ewie Siemińskiej za ogromny wkład w wydarzenie oraz ciepłe przyjęcie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Do zobaczenia!
Grzegorz Piskorz
Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR

Galeria