19 kwietnia 2023 r. został opublikowany zbiór rekomendacji dot. powojennej odbudowy Ukrainy (Recommendations for the Future Reconstruction of Ukraine) stworzony w ramach współpracy 8 partnerów – europejskich i międzynarodowych federacji i stowarzyszeń inżynierskich, w tym EFCA – European Federation of Engineering Consultancy Associations – organizacji, której członkiem jest Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

2023-04-19-Ukraine-Reconstruction-Recommendations

Pobierz