Zachęcamy do zapoznania się z wnioskiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą stosowania w trakcie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych – których przedmiotem są roboty budowlane – instytucji przekazu (w rozumieniu postanowień art. 921(1) KC) wynagrodzenia należnego wykonawcy od zamawiającego w ciężar długu wykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo  w tym zakresie.

Do pobrania