Zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu Konsultant.

W numerze

 • Słowo prezesa
 • O co chodzi z gwarancjami ubezpieczeniowymi?
 • Finansowanie sporów budowlanych zewnętrznym kapitałem
 • Dlaczego warto śledzić VAT i to nie tylko przez Polski Ład?
 • Uwarunkowania rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane – kilka uwag na kanwie aktualnej praktyki rynkowej
 • Rynek ubezpieczeń i gwarancji dla wykonawców sektora budowlanego
 • Gwarancja odstąpienia zapłaty wynagrodzenia wykonawcy
 • Łatwiejszy sposób na „trudniejsze” gwarancje
 • Klauzula 12.3 wg. FIDIC red 2017 – zasady i mechanizmy, których wspólne zrozumienie łagodzi spory
 • Zrozumieć drugą stronę
 • Analiza stosowania, niekorzystnych dla nabywcy sposobów pomiaru powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w umowach deweloperskich