Ewa Wiktorowska – Prezes Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP

W podcaście PRZE:budowa gościem jest Ewa Wiktorowska, Prezes Stowarzyszenia Konsultantów zamówień publicznych i członek rady zamówień publicznych. Długa i wielowątkowa rozmowa o profesjonalizacji kadr w systemie zamówień publicznych. Temat rzeka, ale rozmowie poruszamy ważne dla publicznego procesu zakupowego aspekty:

O warunkach podmiotowych; O pracach nad procesem certyfikacji; O edukacji zdalnej; O dobrodziejstwach u.p.z.p. w zakresie równowagi umów; O mozolnym procesie adaptacji stron do zmian; O narzędziach, które dostali wykonawcy w ramach procedury odwoławczej; O wyzwaniach profesjonalizacji kadr zamawiających; O wymaganiach dotyczących cyklu życia; O polityce zakupowej Państwa; O ewaluacji procesów zakupowych; O niedawnym raporcie NIK; O problemach dot. Zapisów waloryzacyjnych; O paraliżu decyzyjnym zamawiających; O dziedzinowej bazie wiedzy i kalkulatorach waloryzacji GUS; O tym skąd, zamawiający powinni czerpać wiedzę. I jeszcze wiele innych.