Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 16 marca 2017 r. nastąpiła zmiana Przewodniczącego Koła Młodych Profesjonalistów (YP).

Przede wszystkim dziękujemy koledze Jakubowi Urbańczykowi, który od 2014 r. był Przewodniczącym Koła Młodych Profesjonalistów. Dziękujemy za duży wkład pracy, organizację Krajowego Konkursu dla YP, organizację spotkań i fantastyczną wycieczkę na budowę dworca Łódź Fabryczna.

Jakub – liczymy na to, że w dalszym ciągu będziesz aktywnie uczestniczył w pracach Koła Młodych Profesjonalistów i SIDIR-u a rozpoczęte przez Ciebie kierunki działań będą kontynuowane.

Nowym Przewodniczącym Koła został Pan Grzegorz Piskorz. Grzegorz jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku Budownictwo oraz licznych studiów podyplomowych min. z zakresu zarządzania projektami oraz procedur FIDIC w przedsięwzięciu budowlanym z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych. Obecnie jest doktorantem Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Posiada 6 letnie doświadczenie w wykonawstwie pracując na kontraktach realizowanych w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych oraz FIDIC. Grzegorz jest Członkiem Zwyczajnym SIDiR od 2015 r., został zwycięzcą w „Krajowym Konkursie dla Młodych Profesjonalistów 2015” a jego praca została wyróżniona w konkursie „EFCA Young Competition 2016” organizowanym przez The European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA). Pasją Grzegorza są książki o tematyce rozwoju osobistego.

Grzegorzu gratulujemy wyboru i cieszymy się na przyszłą współpracę.