Już 26.03.2018 zapraszamy na Warsztaty NOWE WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC – Praktyczny przewodnik po zmianach organizowane przez Rzeczpospolitą.

W grudniu 2017 r. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) wydała nową edycję warunków kontraktowych FIDIC, które są powszechnie wykorzystywane przy zawieraniu kontraktów na realizację największych projektów budowlanych zarówno w Polsce jak i na świecie. Nowe warunki FIDIC zostały przygotowane na podstawie doświadczeń płynących z prawie 18-letniego okresu korzystania z pierwszej edycji warunków wydanej w 1999 r. Celem nowych warunków FIDIC jest zwiększenie efektywności projektów budowlanych przy zachowaniu zrównoważonego rozkładu ryzyka oraz mechanizmów umożliwiających unikanie sporów. Poznanie rozwiązań przyjętych prze FIDIC w nowej edycji warunków, jak również specyfiki ich funkcjonowania na rynku polskim umożliwi uczestnikom ich swobodne wykorzystanie w przyszłych projektach.

Zapraszamy na warsztat zorganizowany we współpracy z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy oraz Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), które reprezentuje FIDIC w Polsce. W trakcie szkolenia omówimy m.in.:

  • Najważniejsze zmiany w tzw. Żółtym, Czerwonym i Srebrnym FIDICu z perspektywy doświadczonego inżyniera
  • Nowe podejście FIDIC w zakresie roszczeń i sporów
  • Stosowanie nowych warunków FIDIC w projektach realizowanych w trybie zamówień publicznych
  • Prawo do zmiany i polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane
  • Złote zasady FIDIC
  • Wskazówki dla użytkowników systemów Building Information Modelling w projektach opartych na warunkach FIDIC
  • Koszty i korzyści wprowadzenia nowych warunków FIDIC

Pliki do pobrania

Ulotka