Drodzy Młodzi Profesjonaliści,

Mamy przyjemność ogłosić VI edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2021.

Konkurs ma na celu wyróżnić osoby, które w przyszłości staną się liderami naszej branży, a także promować zawód Inżyniera Konsultanta jako bardzo różnorodną i atrakcyjną ścieżkę kariery.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywnie zawodowo osoby, które w 2021 roku nie mają ukończonego 40 roku życia.

Ponieważ otwieramy się na wszystkich Młodych Profesjonalistów, warto zaznaczyć, że aby wziąć udział w konkursie nie trzeba być członkiem SIDiR!

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową w skład której będą wchodzić wybitni polscy inżynierowie, inżynierowie konsultanci i naukowcy.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody: 1 500 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 1 000 zł za zajęcie drugiego miejsca, 500 zł za zajęcie trzeciego miejsca.

Ponadto, zdobywcy wszystkich trzech nagrodzonych miejsc będą mogli opublikować swoje prace w formie artykułu na łamach biuletynu Konsultant oraz będą mieć zapewniony darmowy wstęp na najbliższą Ogólnopolską Konferencję SIDiR.

Ale na tym nie koniec! Wszystkie trzy nagrodzone prace będą miały zagwarantowane miejsce wśród pięciu prac, które SIDiR ma prawo zgłosić do przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Future Leaders 2022.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do dnia 31.10.2021 r.

Publikacja wyników Konkursu odbędzie się do dnia 30.11.2021 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Miło Nam poinformować, że tegoroczną edycję Konkursu objęli: patronatem honorowym Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronatem medialnym Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa, patronatem naukowym Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Chcielibyśmy, aby Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów na stałe zagościł w kalendarzu branżowych wydarzeń i stał się jedną z platform promocji młodych talentów.

Nasi Patroni od wielu lat promują największe imprezy związane z branżą budowlaną, dlatego objęcie patronatem przez znaczące instytucje w Naszym środowisku tego wydarzenia jest dla Nas zaszczytem i dowodem prestiżu Konkursu.

 

Patron honorowy

Partner wspierającyPatron naukowy

Patroni medialniKapituła

Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Autorka ponad 90 publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie, zamówień na roboty budowlane, kalkulacji kosztów w budownictwie i modelowania procesów decyzyjnych wykonawców budowlanych z wykorzystaniem metod matematycznych i sztucznej inteligencji. Współautor dwóch książek o charakterze dydaktycznym z zakresu oszacowań kosztowych i przygotowania dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. W jej dorobku znajduje się także monografia naukowa z dotycząca modelowania procesów decyzyjnych w budownictwie. Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując swoje osiągnięcia. Dwukrotnie uczestniczyła w stażach zagranicznych w Irlandii i w Wielkiej Brytanii, a w Niemczech praktykowała jako profesor wizytujący. Jest wykładowcą na kierunku Budownictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekun prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. Promotor w trzech otwartych przewodach doktorskich. Kierownik, a także wykładowca na studiach podyplomowych związanych z rynkiem zamówień publicznych i Warunkami Kontraktowymi FIDIC. Posiada doświadczenie zawodowe przy realizacji inwestycji budowlanych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC. Opracowuje ekspertyzy i opinie dotyczące realizacji przedsięwzięć budowlanych. Pełni funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w kadencji 2016–2020.

Paweł Zejer

Inżynier Konsultant, członek zwyczajny SIDiR

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1995) oraz Wydziału Zarządzania i Organizacji (1995).

Od początku kariery zawodowej zainteresowany szeroko rozumianym zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi. Współpracując z dużymi firmami inżynierskimi miał okazję kierować jak i brać udział w przygotowaniu i realizacji znaczących projektów.

W latach 1995-2002 zaangażowany w przygotowanie i monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2002-2003 zdobywał praktykę międzynarodową pracując w firmie Scott Wilson w Wielkiej Brytanii, projektując infrastrukturę jak również biorąc udział w opracowywaniu strategii holdingu na przyszłość. Po powrocie do kraju do roku 2006 zarządza przygotowaniem kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych do finansowania  ze środków międzynarodowych instytucji finansowych. Obecnie kieruje wielobranżowymi zespołami projektowymi w sektorze kolejowym oraz wspiera swoich klientów w zakresie zarządzania projektami i kontraktami. W tym samym czasie jest zaangażowany w wiele procedur rozjemczych jako ekspert i rozjemca. Opracował wiele niezależnych opinii na zlecenie sądu arbitrażowego lub przedsiębiorstw, które oczekiwały niezależnej opinii w zakresie ekonomii, zarządzania oraz aspektów technicznych.

Jest rozjemcą oraz arbitrem z listy Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii kontraktów oraz zarządzania nimi.  Wykłada na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Krakowskiej oraz Szkole Głównej Handlowej przedmioty związane z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC. Jest certyfikowanym trenerem z listy SIDiR.    W latach 2008-2012 pełnił funkcję Członka Zarządu SIDiR, a po dwu letniej przerwie wrócił do Zarządu, w latach 2014-2018 pełnił funkcję vice Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. W okresie od 2013 do 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu EFCA  (European Federation of Consulting Associations), która zrzesza europejskie stowarzyszenia inżynierów konsultantów a jednocześnie reprezentuje FIDIC w Europie.

Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu SIDIR

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej, specjalizacja „Drogi, ulice i lotniska” oraz Politechniki Gdańskiej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Studia Podyplomowe „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, Mediator z list Sądów Okręgowych, członek Rady Ekspertów powołanej Zarządzeniem nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ekspert i rozjemca z listy SIDiR, arbiter z listy Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, specjalista w zakresie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC, realizacji inwestycji celu publicznego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, autor wielu publikacji ze wskazanych dziedzin.

Grzegorz Piskorz

Członek Zarządu SIDiR – Przewodniczący Koła Młodych Profesjonalistów SIDiR

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, licznych studiów podyplomowych w zakresie min. zarządzania projektami, procedur FIDIC i zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego, a obecnie doktorant IV roku studiów doktorackich na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Od 2015 roku członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, a od 2018 roku członek Zarządu SIDiR. Od 2015 roku członek Komitetu Sterującego EFCA Young Professionals, grupy która zrzesza Młodych Profesjonalistów, a jednocześnie reprezentuje FIDIC w Europie.

Specjalizuje się w doradztwie inżynierskim i kontraktowym. Jest ekspertem w dziedzinie analizy opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych. Zdobywał doświadczenie biorąc udział przy realizacji 44 kontraktów infrastrukturalnych opartych na Prawie Zamówień Publicznych oraz Warunkach Kontraktowych FIDIC. Jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, drogowej i konstrukcyjno-budowlanej. Szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych przedmiotów z zakresu zarządzania w budownictwie.

Uczestnik i prelegent konferencji branżowych i naukowych oraz autor publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie. Członek Kolegium Redakcyjnego Biuletynu „Konsultant” wydawanego przez SIDiR.

Zwycięzca I edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów w 2015 roku, zdobył wyróżnienie w IX edycji Konkursu EFCA Young Professionals Competition w 2016 roku.

Wyniki V Edycji

W V edycji Konkursu Kapituła Konkursowa składająca się z wybitnych polskich inżynierów budownictwa, inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków Zarządu SIDiR przyznała wyróżnienie Panu Łukaszowi Wieruszewskiemu Project Leader w Skanska Property Poland.

Dodatkowo praca konkursowa została doceniona przez Zarząd SIDiR, przyznając nagrodę specjalną w wysokości 3000 zł.

W zgłoszonej pracy konkursowej autor opisał swój wkład i zastosowanie innowacyjnego rozwiązania i aplikacji Autodesk BIM360 na projekcie budowy biurowca Green 2Day realizowanego na zlecenie Skanska Property Poland. Budynek biuro- wy Green2Day powstał we Wrocławiu na terenach dzielnicy Śródmieście przy Szczytnickiej 11. Budowa obiektu biurowe- go wystartowała jesienią 2015 i dobiegła końca w 23 miesiące. Powierzchnia biurowa tego sześciopiętrowego budynku wynosi 18 tys. metrów kwadratowych.

Łukasz Wieruszewski – Laureat V edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2020

Bardzo polecam udział w Krajowym Konkursie dla Młodych Profesjonalistów organizowanym przez SIDIR. Dzięki udziale w tym wydarzeniu można poczuć wartość swoich inżynierskich wyborów oraz docenić każdy ciężki dzień w pracy. Do wielkich osiągnięć nie trzeba mieć ogromnego doświadczenia i setek projektów w portfolio, dlatego Młodzi Profesjonaliście powinni pokazywać co potrafią, a ten Konkurs to umożliwia. Szczerze zachęcam do udziału.

Zapraszamy!
Koło Młodych Profesjonalistów
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Pliki do pobrania

Ulotka i regulamin
Formularz zgłoszeniowy