Zapraszamy do zapisów na studia podyplomowe MBA w budownictwie organizowane w ramach partnerstwa z Akademią Praktyków Prawa przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Studia MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w budownictwie.

Moduły programu MBA wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

Atuty studiów MBA:

 • modułowy charakter programu to łącznie ponad 300 godzin zajęć
 • nowatorska wiedza z zakresu prawa, marketingu, ekonomii i zarządzania
 • studia realizowane w języku polskim
 • przygotowanie do zarządzania na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej firm budowlanych
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze budownictwa oraz wybitnych akademików
 • zajęcia warsztatowe w kameralnych grupach
 • wyjazdy studyjne

Możliwości uzyskania dofinansowania do studiów MBA

Dla członków Polskiego Klastra Budowlanego: 10 % zniżki

Więcej informacji: https://ckp.lazarski.pl/mba/master-of-business-administration-mba-w-budownictwie/

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Zachodnio-Pomorskie

Program Akademia Menadżera MŚP

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

 • Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP
 • usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)
 • Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Stypendium Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawa

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób poszukujących pracy – pracujących

Więcej informacji na stronie https://zielonalinia.gov.pl/-/dofinansowanie-studiow-podyplomowych-32420.

Nieoprocentowane pożyczki na studia

Nieoprocentowane pożyczki na studia podyplomowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/