Z wielką przyjemnością możemy poinformować o kolejnym wydawnictwie objętym honorowym patronatem SIDiR.

Już w marcu 2017 ukaże się sprzedaży wydawnictwo „Kontrakty budowlane. Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, FIDIC, VOB” autorstwa Pana Huberta Wysoczańskiego (doktorant UJ, Kraków, Kancelaria K&L Gates, Warszawa).

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia tematykę umów stosowanych w budownictwie, zwłaszcza umów o roboty budowlane oraz umów o dzieło. Szczegółowo omówiono zasady rządzące kontraktami budowlanymi zawieranymi na podstawie międzynarodowych warunków kontraktowych FIDIC (Czerwonej, Żółtej i Srebrnej Księgi FIDIC) oraz niemieckich wzorców VOB.

Książka analizuje również ramy prawne dla kontraktów budowlanych wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych. Znajomość umów zawieranych z wykorzystaniem warunków kontraktowych, biorąc pod uwagę ich rozbudowany i szczegółowy charakter, jest kluczowa dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w szeroko pojęty proces budowlany, od zamawiających i wykonawców, inżynierów kontraktu, projektantów, podwykonawców, po Urząd Zamówień Publicznych, kancelarie prawne, doradców technicznych i biznesowych, a także sędziów i arbitrów rozstrzygających spory z kontraktów budowlanych.

Z uwagi na analizę polskiego i zagranicznego orzecznictwa oraz źródeł naukowych, książka powinna cieszyć się zainteresowaniem również w kręgach akademickich.

Uważamy, że książka będzie doskonałym nośnikiem reklamowym w naszej grupie zawodowej. Osoby i firmy zapraszamy na stronę z informacjami o możliwość zamieszczenia reklamy w wydawnictwie.